GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Sreda, 1. 3. 2006.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Pravna neodrživost "uslovne i pune nezavisnosti Kosova"

Uslovna nezavisnost tek kreirane države (što Kosovo, inače, još uvek nije) postavlja pitanje da li uslovna nezavisnost države jeste "Uslovna državnost" ili čak "Uslovno - pravno lice" međunarodnog (javnog) prava. Budući da je pravna ličnost neodvojivi deo državnosti (bez kojeg je ova neodvojiva), ostaje da se ispita da li je "Uslovna državnost" isto što i "Uslovna nezavisnost" (države).

"Uslovna nezavisnost" i "uslovna državnost" predstavljaju u međunarodnom pravu identičan pojam. Kada se dokaže da je "uslovna državnost" nelegalna forma, dokazuje se nelegalnost "uslovne nezavisnosti".

Odgovor na pitanje da li je uslovna državnost legalna može se naći u odgovoru na posebno pitanje, a to je da li je priznanje državnosti kao uslovne državnost legalno ili nije. Priznanje država od drugih subjekata međunarodnog prava je priznanje međunarodno-pravnih kapaciteta (sposobnosti) međunarodno-pravnog lica i, odavde, državnosti. Kada se neka država priznaje, tada joj se uvek priznaje njena državnost. Ako je priznanje uslovne državnosti nelegalno, tada je ovaj vid priznavanja (međunarodno-pravnog lica) uvek nelegalan. Uslovna državnost je, tada i odavde, nelegalna forma. Priznanje državnosti je, inače van ovog konteksta, legalno. Ono što dovodi u pitanje legalitet je forma uslovnosti. Priznanje uslovne državnosti, a ne jednostavno priznanje državnosti, i ocena forme ove akcije posebnog priznanja kroz analizu njenog legaliteta, otkriva da li je uslovna državnost saglasna međunarodnom pravu ili ne. Odavde proizilazi da:

1) Nezakonitost nastanka priznanjem uslovne nezavisnosti znači da je uslovna nezavisnost nezakonit oblik (Povelja UN, član 2 i član 4);
2) Dokazivanjem nezakonitosti uslovnog priznanja država dokazuje se nezakonitost uslovne nezavisnosti.

Legalitet uslovnog priznanja

Uslovno priznavanje država koje su nastale od strane drugih, već priznatih država, znači da države koje su im dale priznanje i time omogućile pravo međunarodno-pravnog predstavljanja i opštenja, zadržavaju pravo da kasnije uskrate pravo na državnost nastaloj novoj državi. Mogućnost ukidanja prava na državnost, kao što se može uvideti, znači i mogućnost ukidanja prava nad esencijalnim egzistencijalnim elementima pravnog subjektiviteta.

Logično se ovde nameće pitanje, da li već priznata država može političkom voljom ranije nastalih država izgubiti svoju državnost, a tako i egzistenciju. Ako se ima u vidu da Povelja u članu 2 (4) garantuje političku nezavisnost i suverenu jednakost čl 2 (1), da li se ova prava dovode u pitanje kada se dopušta da kasnije nastale države proizvoljno i neograničeno mogu da uslovljavaju novonastale države mogućnošću oduzimanja egzistencijalnih prava i kapaciteta.

I kada ne bi postojali pisani izvori prava, odgovor na ovo pitanje je negativan. Države čije bi egzistencije neprekidno zavisile od političke volje drugih država, ostale bi i bez minimalne pravne zaštite međunarodnog prava, što bi se iskazalo u nemogućnosti ispunjavanja međunarodno-pravnih obaveza. Ovakva situacija nije pravno dopustiva jer bi značila nejednako nametanje obaveza i kreiranje odgovornosti za postupke i situacije izvan kontrole država. Ovo bi značilo rušenje pravnog poretka. Umanjena pravna odgovornost nekih država značila bi odstupanje od jus cogens-a pravne jednakosti. Države bi, naime, prestale da budu izjednačene u odgovornostima i, konsekventno, pravima. Smanjenost u pravima došla bi do izražaja u tome što bi za postupke jednih država odgovarale druge države, što je u pravnom uređenju neodrživo stanje.

Država primljena u članstvo UN ima uvek više obaveza nego druge. Ako je ona pravno nejednaka u članstvu zbog uslovnog priznanja, a jeste, ova mora biti pravno nejednaka iz istog uslova i izvan UN. Neravnopravnu državu, naime, UN i ne bi smele da prime jer bi prekršile član 4 Povelje koji sadrži egzostivne uslove. Budući da su države u članstvu i izvan članstva UN pravno izjednačene u osnovnim pravima, pravno neravnopravna država u UN bila bi pravno nejednaka i u odnosu na nečlanice.

Nametanja uslovne nezavisnosti

U pregovorima o statusu Kosova, u slučaju nametanja "uslovne nezavisnosti", potrebno je uvek isticati nelegalan aspekt ove forme. Ovakva forma i forma "ograničene nezavisnosti" ne mogu biti političko rešenje problema Kosova. Ovde pored toga treba isticati da Kosovo nema ni ostala potrebna pravna svojstva da bi se smatralo da može biti/postati nezavisna, suverena država. Kosovo, kao što je poznato, nema samostalni kapacitet međunarodnog predstavljanja, ugovaranja i pokretanja pravnih postupaka pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim arbritražnim telima. Problematičan je odnos Kosova prema saveznoj državi (SCG) i Srbiji, nema jasno definisanu teritoriju i granice, i ne vrši na ovoj teritoriji punu vlast, već to čine UN.

Ukoliko se, ipak, u UN izglasa Rezolucija kojom bi Kosovo dobilo "uslovnu nezavisnost" (ili "ograničenu nezavisnost"), Srbija bi trebalo da inicira preispitivanje zakonitosti ove Rezolucije, posredstvom GS-a, kod Međunarodnog suda pravde (MSP). Ovo bi bilo učinjeno po modelu iz 1948. godine. Tada je za dobijanje tumačenja Generalna skupština UN postavila pitanje Sudu da li dopunski uslovi mogu da se postavljaju (i da se za njih glasa) prilikom učlanjenja. Ovo je od GS-a učinjeno u formi Rezolucije, gde se kaže da ova sadrži pitanje MSP-u. Po dobijanju Mišljenja od MSP-a, gde se ovaj izjašnjava negativno, doneta je nova Rezolucija GS-a kojom se Mišljenje o interpretaciji člana 4 usvaja.

piše: Prof. Dr Igor Janev, Institut za političke studije

Specijalno izdanje Kosovo i Metohija
Odgovorni urednik: Ivan Čorbić
Priredio: Vinko Đurić
Štampa: "Glas javnosti" d.o.o. mart 2006.

vesti po rubrikama

^Velika Albanija u maloj Evropi

Unija albanskih država do 2010.
Evropska unija i bezbednost na Balkanu
Velika Albanija postaje stvarnost
Prenaku Bakjab za veliku Albaniju
Velika Albanija i uticaj na okruženje
Posledice stvaranja velike Albanije
Pravna neodrživost "uslovne i pune nezavisnosti Kosova"
 


     


FastCounter by LinkExchange