GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Sreda, 30. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Poreska uprava tvrdi da ne pravi razliku među obveznicima

Dinkić ucenjivao pokretača Glasa

Da li je izaslanik Dinkića dolazio u Glas javnosti da ubedi uredništvo da ne objavi najavljeni feljton "Demokratska pljačka Srbije", pita Rodić

BEOGRAD - Poreska uprava saopštila je juče da poreski inspektori u svim slučajevima postupaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i da, kako se tvrdi u saopštenju, ne prave razliku među poreskim obveznicima. Ta služba je negirala izjave vlasnika dnevnih listova Glas javnosti i Kurir Radisava Rodića da se Poreska uprava pretvorila u organizaciju za progon i teror privrede i privrednika, a posebno nepodobnih medija. "Svi koji optužuju Poresku upravu za nezakonit rad treba da pokažu dokaze. Ako dokazi postoje, njima treba da se bave nadležni organi, a Poreska uprava neće ometati njihov rad", tvrdi ta institucija koja je pod ingerencijama Ministarstva finansija.

Međutim, pokretač dnevnih listova Glas javnosti i Kurir, reagujući na nemušto saopštenje Poreske uprave, demantuje tu Upravu i zahteva odgovore na pitanja: Da li je dat nalog za terensku kontrolu "Glasa" d. o. o. rešenjem Poreske uprave pod brojem I 06-47-1-00299/2004-pl od 31. avgusta 2004. godine? Da li je Poreska uprava 2. septembra 2004. godine dala opomenu broj 200/04 "Glasu" d. o. o. da plati dospele obaveze sa stanjem na dan 31. avgust 2004. godine od 22.916.644,93 dinara?

Da li je Poreska uprava 24. septembar2004. godine, primila "Glasov" zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga? Da li je ta ista Poreska uprava 8. oktobra 2004. godine, pod brojem 433-11/71/01, uputila poziv "Glasu" za dopunu zahteva za odlaganje poreskog duga?

Privatizacija institucija

- Poručujem Poreskoj upravi, koja se neistinama obraća javnosti, da je svaki građanin dužan porez tek onda kada rešenje o zaduženju poreza postane pravosnažno. Do danas nisam dobio nikakvo rešenje o oporezivanju koje nisam odmah izmirio, te su manipulacije Poreske uprave neprimerene instituciji koja se, u ime Vlade Srbije, obraća javnosti. Postavlja se pitanje zašto vlada takvu "privatizaciju" institucija toleriše ministru Dinkiću - naglašava Rodić. Na osnovu navodnih pohvala MMF-a koje Poreska uprava ističe, Rodić takođe pita da li ta uprava radi za tu međunarodnu finansijsku instituciju ili za srpsku privredu i njene građane.

Rodić, takođe, zahteva odgovore na pitanja: Da li je 11. oktobra 2004. godine napravljen zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti koja je data kao garancija Poreskoj upravi, u petostrukom iznosu veće vrednosti od dugovanja? Da li je Drugi opštinski sud u Beogradu, kao zemljišno knjižni sud, 29. oktobra 2004. u predmetu predlagača Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijala Palilula upisao uknjižbu založnog prava na nepokretnosti koje su predmet garancije "Glasu" za plaćanje poreza, zatim, da li je feljton "Demokratska pljačka Srbije" počeo da izlazi u "Glasu" d. o. o. 16. februara 2005, i da li je izaslanik ministra Mlađana Dinkića dolazio u redakciju da ubedi uredništvo da ne objavljuje najavljeni feljton?

Pored toga, Rodić pita Poresku upravu da li su 17. februara 2005. ušle tri grupe inspektora sa nalozima za terensku kontrolu br. 47-458/2005-018, 47-459/2005-018 i 47-460/2005-018, da li je Ministarstvo finansija, Poreska uprava odbila sva tri zahteva za odlaganje terenske kontrole u roku od 24 časa? Takođe, da li je ministar Dinkić tek 28. februara 2005. godine odbio zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga i to protivzakonito posle punih šest meseci iako su svi zakonski uslovi bili prethodno ispunjeni i hipoteka garancije uspostavljena?

- Da li je Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava dala nalog 2. marta2005, pošto je ministar finansija tek tog dana odbio odlaganje plaćanja poreskog duga "Glasu" d. o. o, i da li je istog dana 28. februara 2005. Poreska uprava poslala "Glasu" d. o. o. opomenu broj 78/05 da izmiri dospele obaveze odmah i da ih uplati na račun Poreske uprave kod Nacionalne štedionice broj 225-2662-29? Zato tražim od Ministarstva finansija da odgovori javnosti šta je u međuvremenu, proteklih šest meseci, ministar Dinkić čekao i koje uslove mi postavljao i zašto je sa šest meseci zakašnjenja poništio odobreni Zahtev o reprogramu duga "Glasa" - ističe Rodić i pita da li se ministar Dinkić, u međuvremenu, bavio ucenom, iznudom ili, bolje reći - reketom. Dakle, to bi Ministarstvo finansija trebalo da odgovori javnosti Srbije, dodaje Rodić.

G. J.


vesti po rubrikama

^ekonomija

Dinkić ucenjivao pokretača Glasa
"Geneks" žrtva usvajanja budžeta
Povratak na rusko tržište
Blokada pumpi i rafinerija