GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Subota, 26. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Brionski transkripti, genocid koji je Evropa nemo gledala (4)


Ante Gotovina predložio Franji Tuđmanu da "Oluju" pokrenu iz druge države

Krajinu napasti iz Bosne!

Gotovina: "Imam jedan predlog, koji se može uklopiti u plan načelnika Glavnog stožera, a to je s one strane BiH. Idemo od istoka prema zapadu, to jest iz BiH, s postojećih položaja u Bosanskom Grahovu i šireg područja Glamoča. Vrednost ove operacije je izbijanje na planinu Vitorog i stvaranje uslova da izbijemo na Jajce"

Generali su nastavili da obrazlažu Franji Tuđmanu detalje "Oluje", operacije na koju su autorstvo polagala najmanje trojica Tuđmanovih generala, a najveće, sada pokojni, Janko Bobetko. Iako je smenjen pre brionskog samita, Bobetko se hvalisao da je plan "Oluje" njegov, a da je na Brionima samo doneta odluka o vremenu akcije. Ipak, deo transkripta u kojem se u priču uključuje Ante Gotovina potvrđuje da je bivši legionar imao veliku, ako ne i ključnu ulogu u operaciji, kojom se hrvatski generali odavno ne hvališu. Mladen Markač i Ivan Čermak su već na haškom "pansionu", dok se Gotovina već nekoliko godina potuca po šumama i gorama, bežeći od potera i Karle Del Ponte. Na njenoj listi bi se, gotovo sigurno, našao i Zvonimir Červenko, načelnik Glavnog štaba HV u vreme "Oluje", jedan od glavnih diskutanata na "tajnom" sastanku u "Bijeloj vili" na Brionima 31. jula 1995. godine. Međutim, poput Tuđmana, Bobetka i Gojka Šuška, i u Červenkovom slučaju, smrt je preduhitrila Haško tužilaštvo.

Zvonimir Červenko:
Gospodine Predsjedniče, samo kratko, ovo smo mi detaljno rapsravili i plan kompletne operacije je onakav kakav jest, dobar, i izvršili smo sve pripreme da možemo to učiniti. Ukoliko nema političkih oportunosti da se donese odluka da se ide na sve, ja predlažem - da se umjesto sutra ujutro krene za jedan ili dva dana kasnije, i da se barem ide na prvu etapu, prvu fazu ovog našeg kompletnog plana.

Predsjednik:
Šta to znači, prvu etapu?

Davor Domazet:
Dobro, prva etapa strateški nakon operacije, tako treba... i, slijedeće. Prvu etapu, zauzimanje Ljubova, stavljanje pod nadzor Udbine. Napad snaga zbornog područja Split i specijalnih snaga MUP-a, s padina Velebita na Gračac, i stvaranje uvjeta (uslova) u drugoj etapi, izbijanja na Otrić. Podrazumijeva napadno djelovanje na...

U operaciji ubijeno 1205 civila

Prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, u "Oluji" je poginulo 700 civila, a nestalo je 1805 osoba. Dokumentaciono informacioni centar "Veritas" evidentirao je imena 1960 poginulih i nestalih Srba - 1205 civila, među njima 522 žene i 12 dece. Komandant civilne policije mirovnih snaga UN za područje Knina, general Alan Goran, na kraju svoje misije, predao je izveštaj o ubistvima i razaranjima u Kninu. Goran je naveo da je policija, do njegovog odlaska, na tom području pronašla 128 ubijenih srpskih civila i da je uništeno tri četvrtine objekata.

"Oluja" uz Klintonov blagoslov

Tuđman i njegovi generali, prema transkriptima, ni reč nisu progovorili o logističkoj pomoći NATO i SAD Hrvatskoj vojsci. Istina, tadašnji predsednik Hrvatske je naglasio da Zagreb ima razumevanje i naklonost Amerike i NATO-a. Međutim, i zagrebački nedeljnik "Nacional" pisao je da su SAD, ne samo nadzirale akciju, nego i aktivno sarađivale sa Hrvatima:
- Zeleno svetlo Bele kuće, odnosno Bila Klintona, za akciju "Oluja", preneo je tadašnji američki vojni ataše u Zagrebu Ričard Herik. Nekoliko dana pre Oluje on je posetio Markicu Rebića, Miroslava Tuđmana, tada načelnika HIS-a, i Miru Međimurca, tadašnjeg šefa SIS-a. Herik je Rebiću predao poruku da SAD nemaju ništa protiv toga da operacija "Oluja" počne, ali da mora biti "čista i brza", odnosno da treba da se završi za pet dana. Rebić je bio iznenađen što je takva poruka preneta na tako visokom nivou, o čemu je odmah obavestio hrvatski državni i vojni vrh - naveo je "Nacional".

Predsjednik:
Koliko bi ta prva etapa trajala?
Davor Domazet:
To je dva do tri dana, dva dana, najmanje, ne, neće više... (... na to, jedan dan.)

Ante Gotovina:
Tu imamo samo snage druge bojne, 9. gardijske, sa specijalnim postrojbama (jedinicama).
Davor Domazet:
Da, pa i ne treba više, ne treba više.
Ante Gotovina:
Da, sa specijalnim postrojbama MUP-a, bez ikakve potpore (pomoći), jačih oklopnih snaga u prodoru. Morat ćemo ih stvoriti, znači ona ne bi bila više od...

Davor Domazet:
Dalje, u tom istom prvom dijelu operacije je prodor snaga 1. gardijske brigade i ostalih snaga zbornog područja, sjeverno i južno od Plitvičkih jezera. Znači, otklanjanje opasnosti djelovanja po Zagrebu.
Zvonimir Červenko:
Da, Zagreb, Karlovac i Sisak.

Davor Domazet:
Da, i isto tako, od Karlovca, i isto tako prodor i izbijanje u Kostajnici. To je prva etapa operacije, i ona je normalno ta i rješava sve ključne probleme.
Zvonimir Červenko:
Gospodine Predsjedniče, i nema pola Krajine.

Davor Domazet:
Ona je presječena, Krajine, svi vitalni objekti strateški su pod nadzorom, stvoreni su uvjeti za drugu etapu operacije, koja isto toliko traje.
Dr. Miroslav Tuđman:
Da se prereže ovdje dolje, ili ne, s Velebita, ovdje?

Davor Domazet:
Ovjde? (Da.) Ne, ne, uzima se komunikacija, i izbija se na Gračac, na Velebitu, ne, tek u drugoj etapi se uvođenjem 7. ili 4. brigade izbija se na Otrić, kao ključnu točku, ono isto što i... na pravcu prema Grahovu. I potpuno su odsječene sve njegove snage, i ostavlja mu se samo ta komunikacija za izlaz.

Predsjednik:
Dobro, kod toga što radi Gotovina s ovim snagama, koje je imao tamo?
Davor Domazet:
Ne, on s ovim snagama tu ne radi ništa, jer on je sve napravio što treba, samo čeka njihov udar.

Predsjednik:
Čekaj, čekaj, pa bolje je da on radi, negoli da čeka protuudar.
Ante Gotovina:
Ja imam jedan prijedlog, koji se može uklopiti u plan načelnika Glavnog stožera, a to je s one strane BiH. Ako mi dozvolite, ja bih ga i obrazložio. (Listaju po karti...) Ovaj plan se uklapa u plan operacije od načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske, a ide iz istoka prema zapadu, tj. iz BiH, već s postojećih položaja Bosansko Grahovo, i isto tako šire područje Glamoča.

Vrijednost ove operacije je povezivanje snage 2. krajiškog korpusa, izbijanje na Vitorog i time stvaranje uvjeta za izbijanje na Jajce, i rješavanje problema Jajca. Drugo, s ovim pravcem, kao u prvoj fazi operacija bi primila... Operacija, u isto vrijeme, kada kreću snage sa zapada prema istoku, krenule bi snage 3. bojne 126. pukovnije 1. Hrvatskog gardijskog zdruga i specijalnih postrojbi MUP-a Hrvatske i Herceg-Bosne, u pravcu crvene zemlje, i time stavlja kompletno Knin pod kontrolu. Time bi uvezale i glavne snage 7. kninskog korpusa na obrnau Knina.

Druge snage, tu ja imam jedan zahtjev, a to je da s Armijom BiH dogovorimo dvije brigade iz sastava BiH, koje bi bile pridodate i operativno podređene združenom stožeru ovđe HVO, ali i HV. One bi imale zadaću da idu sjeverno u pravcu... da idu na spajanje u pravcu Kulen Vakufa sa snagama 5. korpusa, koji prodire u pravcu Kulen Vakufa. S ovim ovđe uvezivamo jedan dio snaga 2. krajiškog korpusa, a s udarom u pravcu Kulen Vakufa s dvije strane, i dalje... i bok, iz pravca juga prema sjeveru Kulen Vakuf, i od pravca sjevera prema jugu Kulen Vakufu, uvezivali bi ostale snage 2. krajiškog korpusa i one koje su došle iz zrinskog korpusa, poslije obaviještajnih podataka obavještajne službe.

Sutra: Tuđman: Hoću vrtoletni (helikopterski) desant na Knin!


vesti po rubrikama

^feljton

Saradnja EPS-a i trgovca strujom
Krajinu napasti iz Bosne!
 


     


FastCounter by LinkExchange