GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Subota, 26. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Služba za informisanje i pritužbe RTS-a, gde se mogu predati žalbe na pretplate, još ne radi

Prvo račun, onda žalba!

BEOGRAD - Služba za informisanje građana i pritužbe na TV pretplatu još nije počela zvanično da prima dokumentaciju od građana za oslobađanje plaćanja pretplate, jer se čeka decembarsko uručenje računa za struju, uz koje će biti iskazano zaduženje za budući javni servis građana. Kako za Glas kažu u Službi za odnose s javnošću RTS-a, ova kuća neće uzimati novac ni od preduzeća sve dok se ne usvoje izmene u zakonu i dok se ne precizira koliko TV prijemnika zapravo neko ima.

Šta je sve potrebno za oslobađanje od plaćanja pretplate

Domaćinstva čiji su članovi vlasnici dva ili više stanova ili vikendica, na osnovu člana 81, Zakona o radiodifuziji, kao i sva ostala domaćinstva koja su vlasnici dva ili više prijemnika plaćaju pretplatu samo za jedan prijemnik na istoj adresi. Za stanove ili vikendice, ukoliko u njima ne stanuju druga domaćinstva, vlasnici podnose zahtev za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate.
Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:
- računi za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu za adresu na kojoj se plaća RTV pretplata i adrese za koje se traži oslobađanje;
- svojeručno potpisana izjava sa ličnim podacima i potpisima dva svedoka da u drugom stanu ili vikendici u svojini ne stanuje drugo domaćinstvo (zakupac i sl);
- fotokopija lične karte podnosioca zahteva (prva i druga strana).
Ova dokumentacija predavaće se RTS-u ili slati poštom na njihovu adresu.

Da je i u samom RTS-u puno toga o TV pretplati nejasno, govori izjava jednog zvaničnika ove kuće da je "previše pitanja da bismo u ovom trenutku znali pravi odgovor na svako od njih". U Informativnoj službi potvrđuju da građani bez prekida zovu, kao i da "opsedaju" njihove zgrade, ali da za to trenutno nema razloga, jer će se dokumentacija o eventualni reklamacijama primati tek posle uručenja zaduženja u decembru. Zaposleni na ovim poslovima kažu da se čekaju dodatna uputstva i da su i oni sami u fazi organizacije celog ovog posla.

- Tek posle uručenih decembarskih računa za struju, građani će moći da prilože dokaze o eventualnom oslobađanju od TV pretplate - kažu u Službi za odnose s javnošću.
Da građanima neće biti lako da se kompletno informišu o "svom slučaju", govori podatak da su brojevi telefona za pritužbe - zauzeti.

Mnogi vlasnici privatnih firmi s kojima smo razgovarali tvrde da TV pretplatu neće plaćati pozivajući se na član 81, Zakona o TV pretplati.
- Vratio sam nazad račun jer moja firma nije vlasnik TV aparata i nemamo ga u svom inventaru - kaže za Glas Ivica Pavluković, direktor firme "Stem DOO" iz Subotice. On kaže da će svaki budući račun vraćati RTS-u poštom, pozivajući se na pomenuti član zakona.

I u Preduzeću za konsalting, projektovanje i inženjerig "Arhitekt" iz Beograda kažu da za sada neće plaćati pretplatu. Direktor Slobodanka Vučević za Glas kaže da se njihovi zaposleni "ne bave gledanjem TV programa nego radom".

- Mi još uvek ne znamo na osnovu čega su nam odredili plaćanje dve TV pretplate. U firmi imamo oko 20 zaposlenih, taj broj varira od 19 do 21, a firma ima dva strujomera, pa ne znamo da li je po broju radnika ili strujomera. Firma postoji 50 godina na ovoj adresi i nikada nismo imali TV prijemnik, tako da pretplatu nećemo plaćati - izričita je Vučevićeva.

U Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata oštro kritikuju uvođenje TV pretplate, a Ranka Savić, predsednik, kaže da do dobijanja računa nisu ni znali da imaju dva televizora u svojim prostorijama.

G. Tadić


vesti po rubrikama

^društvo

Prvo račun, onda žalba!
Udžbenici u svetu besplatni
Policija stigla i u "Dunav osiguranje"
U "Železnicama" zavladao strah od zatvora