GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Četvrtak, 24. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Brionski transkripti, genocid koji je Evropa nemo gledala


Admiral Davor Domazet otkrio šta je Hrvate najviše žuljalo uoči "Oluje"

Strah od napada na Zagreb

Domazet: "Ukupne snage Srba na ovom području su sledeće: 7. korpus uz sva ta pregrupisavanja, ima 7.000 ljudi, 15. korpus Lika ne više od 6.000, a Kordun sa pojačanjima 4.500 i Banija ima 5.000. Njihova mobilizacija je 17 odsto. Ali, ono što moramo rešiti, to je raketni napad koji će oni pokušati prema Zagrebu"

Nakon što je Franjo Tuđman 31. jula 1995. u svom omiljenom letovalištu Brioni okupio generale i objasnio im kako je došao čas da "udare na Srbe tako da nestanu", ali da za to moraju da nađu političko opravdanje, reč je uzeo admiral Davor Domazet Lošo, tadašnji šef hrvatske Vojne obaveštajne službe. Domazet je, ne govoreći o tome da će Hrvati napasti na Krajinu sa gotovo 200. 000 "pušaka", verovatno zato što su svi učesnici skupa znali za taj podatak, Tuđmanu referisao čime raspolažu Srbi i Srpska vojska Krajine u sektorima "sever" i "jug" koje je Hrvatska vojska 4. avgusta u zoru napala celom dužinom od 630 kilometara.

Admiral Davor Domazet:
Gospodine predsjedniče, ja ću iznijeti situaciju stratešku na razini protivnika, a onda bih dao i naznake moguće operacije sukladno vašom postavljenom sada tezom, jer sam upoznat sa cijelom operacijom u njenom planiranju.

Prvo, smatram da je sadašnja situacija, kada je pitanje neprijatelja u cjelini gledajući i u Bosni i u okupiranim dijelovima Hrvatske izuzetno povoljna za nas, za izvođenje radikalne operacije za oslobađanje okupiranih dijelova Banovine, Like, Korduna. To se temelji na slijedećem. Prodor prema Grahovu i presjecanje riješena je jedna od četiri, znači ostale su tri preostale točke ključne koje na operativno strateškoj razini dovodi protivnika i cjelokupnu njegovu operacijsku strukturu u okruženje. Drugo, vezao je i onako oskudnu pričuvu koju ima i može odvojiti u vojsci Republike Srpske odnosno iz Bosne, računajući i slobodne snage koje ima na istočnom bosanskom području.

Kako su sebi zadali nekakav politički cilj, a s tim i vojni, da pokušaju vratiti Grahovo jer znaju njegovo srateško značenje njihovo glavno usmjerenje je sada prema Grahovu, kako snaga sa prostora okupiranog poglavito Like i Dalmacije, tako i iz Bosne i Hercegovine. Oni u tijeku pokušavaju, naglašavam pokušavaju, pripremiti jedan protivudar koji će imati za svrhu samo deblokadu Grahova, što je za nas izuzetno korisno jer će na taj prostor manevrom snaga za idućih četiri, pet dana ne mogu biti spremni, a prosuđujem da neće moći ni za osam do deset dana što nam otvara mogućnost, jer oslobađa pozadinu i prostor iza nas. Drugo, sve što je potencijale mogao dovesti na područje Banovine i Korduna i Like to je doveo...

Predsjednik:
Čujte, odakle bi oni protuudar prema....
Davor Domazet:
Protuudar je dvostruki gospodine Predsjedniče. Sa Knina, odnosno sjeveroistočno od Knina.

Snage za protuudare su sa dvije operacijske osnovice. Knin, to bi snage sa okupiranih dijelova i sjeveroistočno iz pravca Drvara, bile bi snage Republike Srpske. Za sada planiraju specijalne snage već prebacuju, s time da su ostavili sad na jednu oklopnu satniju na Slunju i s time su na način slabili pritisak na peti korpus i sa snagama koje su još ostale, a znamo kakvo je stanje tamo, sa lijevoga boka bile bi snage specijalne policije, plus snage specijalnog korpusa, a sa desnoga boka prva brigada iz Prvog krajiškog korpusa iz Banja Luke i bila bi 16. brigada motorizirana koju je skinuo sa koridora, a te su snage zamijenile snage iz istočne Bosne koje su bile na Srebrenici.

Predsjednik:
Da li su oni odustali u ovom momentu?
Davor Domazet:
Ne, ne, nisu oni odustali. Oni manevar snaga, gospodine Predsjedniče, zato jer su oni ograničeni od goriva pa svega redom. Njima je najlkaši taj manevar da ove snage skinu, jer najbrže mogu doći, a da ih zamijene one koje su bile na Srebrenici. Ali je ovdje značajno da neće doći do povećanja snaga da će moći imati takav odnos da bi mogli ugroziti Orašje, koje za nas ima izuzetno značenje.

Znači, ukupne snage koje on može stvoriti za ofanzivu, a on će poduzeti, to je, nedvojbeno, bile bi jačine, ne veće od 6 tisuća ljudi, što bi s obzirom na strukturu obrane i pozicije koje mi držimo, to bi Gotovina obrazložio, morali zaustaviti i navući te snage na nas, naprosto ih i pustiti, jer nama će onda otvoriti strateški nastup na sjeveru i sjeverozapadnom dijelu. Drugo, ono što je značajno je to što je propustio korpus, pritisak specijalnih snaga, tako da je moj prijedlog da se puno ne iscrpljuje 5. korpus sa snagama i u prostoru koji su osvojili, jer on nije promijenio operativnu situaciju jer nije prenešena komunikacija, nego da taj korpus uporabi na slijedeći način, da ostavi dosta te snage da glavninu snaga pregrupira i ide prema Kulen Vakufu na drugu kritičnu točku i dođe do potpunog odsjecanja snaga. Ostaje samo pomoćni put za njihovo izvlačenje.

Na taj smo način riješili drugu kritičnu točku i cjelokupni prostor odsjekli. Za to i na naše djelovanje ostalo koje ćemo izložiti, moći će napraviti za ta tri do četiri dana koja ste vi kazali.
Drugo kritično ili ono što je značajno su dva prostora. To je Kostajnica i Dvor na Uni. Rješavanjem jednoga, poglavito prvoga, a zatim drugoga, u drugom su mostovi za izvlačenje snaga, cjelokupni prostor se odsjeca u operativnom smislu i ta operacija bi praktično vrlo brzo mogla završiti. Zbog toga direktiva koja je sada data ona sve temelje ove ima, samo je odnos snaga usmjeravanje na tom pravcu.

Prema tome, prvo, idemo za Zborno područje Gospić koje je po meni ključno i to iz dva razloga: prvo što njegov prodor na Ljubovo omogućava presjecanje komunikacija i izravno stavljanje pod nadzor Zračnu luku Udbinu sa minimalnim snagama, jer značaj luke Udbina može nam nanijeti veliku štetu, prije svega udarom po rijeci Urin. Znači, tu rješavamo taj ključni problem.

Drugi ključni problem je prodor na najužem dijelu koji već plan postoji i ne treba ga mijenjati. Mora se izići u susret Bihaću i to upravo na ona hrvatska sela koja se nalaze tamo, gdje su snage HVO, što će imati posebno značenje. Treće koje moramo riješiti to je, nedvojbeno, topničko raketni vatreni udar kojega će oni pokušati napraviti prema Zagrebu. Prema tome, u toj etapi nedvojbeno mora biti svostruki obuhvat, odnosno kliješta na prostoru Petrinje, tako da se ukloni. Isti slučaj je sa Karlovcem.

Ostaje nam ono što je glavno kod operacije, glavni udar sa snagama već bi imao operacijsku osnovicu kao pomoćni od Dubice i preko Sunje gdje je razrađena operacija na Kostajnicu, tako da bi uklonili i tu točku kao značajnu. Zatim, vrlo lako dolinom Une se pružaju prostori, sa te operacijske osnovice ugrožavanje Dvora na Uni, a dodatno možemo i sa snagama 5. korpusa dati mu zadaću da ide na Sanski most, ne na granice gdje su granice hrvatske, nego južno od Une, znači prema Bosanskoj.... i na taj način ćemo ugroziti Dvor na Uni jer je taj prostor moguće ugroziti.

Na takav način operacija ima sasvim realnih snaga, jer odnos ukupni, i sa time bih završio, je slijedeći. U ovim situacijama, njihova recimo ta mobilizacija je samo 17 posto jučer je podatak. To izričito govori koliko je razstrojstvo unutar i sada je prvo opterećenje kako pobjeći, a ne kako se boriti.

Ukupne snage na ovom području su slijedeće: 7. korpus uz sva ta pregrupiranja koja izvodi, ima 7 tisuća ljudi. 15. korpus Lika ne više od 6 tisuća, Kordun sa ojačanjima 4,5 i Banovina ima 5 tisuća.

(Upadica: a 2. krajiški?)
On je razbijen, imam podatke pa ću ti ih dati.
Prema tome, operacija pruža realnost gospodine Predsjedniče da se u tom vremenu izvede.

Sutra: Tuđman otkriva generalima da je Karl Bilt dogovorio s Miloševićem priznanje Bosne u odnosu 49: 51 i skidanje sankcija u roku od devet meseci


vesti po rubrikama

^feljton

Mazut prodat po (ne)realnoj ceni
Strah od napada na Zagreb
 


     


FastCounter by LinkExchange