GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Utorak, 22. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

EPS na usluzi trgovcu struje

S. RADAK: Mislim da do te greške nije smelo da dođe i da je tu stvar očigledna. Zbog toga sam ja i napisao i analizu i dostavio je direktoru Direkcije. Smatrao sam da su tu stvari bile sasvim očigledne i da tu nije bilo nikakve sumnje da to ne bi trebalo raditi

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 6. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom održane 13. marta 2004. godine

- MILKO ŠTIMAC (član Anketnog odbora u ime G17 plus): Ovo što vi izlažete je van domena kojim se ja bavim. Rekli ste da smo kod deponovanja električne energije 24. oktobra primali jedan megavat, a trebalo je da vratimo 0,7 megavata. Da li je to inače uobičajeno da kod deponovanja uzimate više, a vraćate manje.
STOJAN RADAK (bivši dispečer EPS-a): U EPS-u je održano nekoliko stručnih saveta na tu temu. To je interesantna problematika. U elektroprivredama Rumunije i Bugarske su, da bi celu priču skratili i da ne bi dolazili u takve probleme, rešili da nema više deponovanja. Kome treba energija može da se javi, oni će mu saopštiti cenu i to je to. Ko ima viška, neka je ponudi, oni će kupiti ako su zainteresovani. Taj koeficijent 1:1,4 - odnosno jedan prema 0,7 - je koeficijent koji se pojavljuje u ugovoru o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Crne Gore.

Elektroprivreda Crne Gore ima mogućnost da bilo kada, kada ima potrebu, deponuje u EPS sve količine električne energije za koje ona misli da su višak. Ta energija se ne vraća sa koeficijentom 1 prema 1, nego je umanjena i vraća se za svaki megavat-sat 0,7. Šta je suština? Suština je u tome da su vrlo retke situacije kada jedan ima višak, a drugi manjak. Čak je obrnuto, kada je u pitanju Elektroprivreda Crne Gore, obično je situacija da i mi i oni imamo višak. Ali, ako se smatra da ćemo tu energiju koju smo primili od Elektroprivrede Crne Gore "imati" u reverzibilnoj hidroelektrani "Bajina Bašta", onda je druga računica.

U reverzibilnoj hidroelektrani za jedan uložen megavat-sat koji se potroši za "dizanje" vode na Taru u jezero dobijete 0,7 megavat sati struje kada spuštate vodu iz tog akumulacionog jezera do elektrane. Da ne bismo bili na gubitku, uveden je taj koeficijent, tako da nas on štiti da kada primimo energiju ne budemo na gubitku.

Međutim, pojavljuje se često koeficijent 1:1. To je sada odstupanje od onoga što piše u ugovoru o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Crne Gore i sada to traži dodatnu opservaciju i analizu da li može jedan prema jedan. Mislim da je to bio razlog koji je navelo Ministarstvo, da se cela stvar postavi tako da se sve to eksplicitno reši.

- M. ŠTIMAC: Pored te struje koja im je dolazila iz Bugarske, oni su (Republika Srpska, prim. aut) imali potrebe za dodatnom strujom?
S. RADAK: Tako je.

- M. ŠTIMAC: Tu struju su tražili od nas. Tu nešto nije u redu.
S. RADAK: Termoelektrana Ugljevik je snage 200 megavata. Ako ona nije u pogonu, vi ste u deficitu 200 megavata, a EPS je, ako se ne varam, tog dana isporučivao 50, što znači da je neko trebalo da nadoknadi 150. Mi smo samo jednim delom učestvovali u pokrivanju njihovog manjka.

- M. ŠTIMAC: Na čiji trošak ide kada oni kažu - nećemo struju, jer to je bilo nekoliko puta u toku noći? Čisto trgovački postavljam pitanje, nemoguće je da je to za džabe. Da li razumete šta hoću da vas pitam?
S. RADAK: Razumem ja vas, ali to je upravo i dilema koja se postavlja uvek kada vršite deponovanje, povlačenje iz depoa.

- M. ŠTIMAC: To i pokušavam da shvatim, zašto se ta struja nije deponovala u Republici Srpskoj, nego kod nas? Zapravo, zašto Elektroprivreda Republike Srpske, koja je već naručila tu struju, nije nju i deponovala?
S. RADAK: To je pitanje koje se odnosi na njih, zašto oni nisu nastavili prijem te energije?

- M. ŠTIMAC: U ovoj konkurentnoj transakciji ispada kao da smo se mi podmetnuli Elektroprivredi Republike Srpske da snosimo njihov trošak.
S. RADAK: Mi smo tu energiju deponovali sa određenim koeficijentom, i smatra se da mi tu nismo oštećeni, ali smo uradili nešto što pokazuje da neko može uvek kod vas da deponuje kada mu zatreba, da potraži kada mu zatreba, itd.

- M. ŠTIMAC: Tehnički sam razumeo, ali opet mi nije jasno ko snosi trošak? U redu, kada neko deponuje kod nas struju i kada je povlači po nekom koeficijentu, mi tu treba da zaradimo nešto, to je ipak neka uslužna delatnost.
S. RADAK: Slažem se, ali to zavisi i od trenutne situacije u elektroenergetskom sistemu. Vi ne možete svaki put da predvidite tu situaciju i zato je sa Crnom Gorom dogovoreno 1 prema 1,4 u svim situacijama.

- PREDSEDNIK (A. Vučić): Da li dozvoljavate mogućnost da je 24. oktobra došlo do greške u proceni, ili ste sigurni da je reč o nečem drugom?
S. RADAK: Mislim da do te greške nije smelo da dođe i da je tu stvar očigledna. Zbog toga sam ja i napisao i analizu i dostavio je direktoru Direkcije. Znači, smatrao sam da su tu stvari bile sasvim očigledne i da tu nije bilo nikakve sumnje da to ne bi trebalo raditi. Znači, povređen je Pravilnik, pretrpljena je određena šteta i, praktično, taj potez se ne može ničim pravdati.

- M. ŠTIMAC: Da li ste u toku ta dva meseca pokušavali da skrenete pažnju usmeno, na bilo koji drugi način? Gospodin Vučić je pomenuo glavnog dispečera Vignjevića i vi ste rekli da je direktor nadležne Direkcije gospodin Subotić - da li ste imali neke kontakte sa njima, jer tu je ipak dva meseca?
S. RADAK: Kontakti po raznim pitanjima su postojali mnogo ranije. Vi ste me sada pitali o kontaktima, a ovde je bila tema konkretno 24.10.2004. godine. Moram da kažem da se desio preliv na Bajinoj Bašti, koji nije bio vezan za trgovca električnom energijom, gde je takođe napravljena greška.

- M. ŠTIMAC: Da li je ta napravljena greška tehničke prirode u analizi?
S. RADAK: Napravljena je greška u procesu upravljanja elektroenergetskim sistemom i došlo je do preliva na Bajinoj Bašti. Ne bih se sada zadržavao na toj problematici, ali je bitno da vam kažem da se to desilo 20. februara 2003. godine. Već tada sam uočavao da tu ne ide sve kako bi trebalo, a ponavljam da to nema veze sa trgovcem i da sam tražio od direktora Direkcije za upravljanje elektroenergetskim sistemom da preduzme odgovarajuće mere.

- M. ŠTIMAC: Dakle, u ta dva meseca - od oktobra do podnošenja vašeg izveštaja - jeste li vi skretali pažnju nadležnima da praktično ne bi trebalo da dođe do te greške, jer su svi elementi bili tu, i ako jeste, kome ste skretali pažnju?
S. RADAK: Ja sam o tome razgovarao sa direktorom Direkcije.

- MILKO ŠTIMAC: Subotićem?
S. RADAK: Da.

- M. ŠTIMAC: Koja je bila reakcija?
S. RADAK: Reakcija je bila da on veruje da se to tako stvarno i desilo. Praktično to je stvar koja se ne može popraviti. Vi ne možete, ako ste napravili takvu grešku, jer je voda Drinom otekla te noći, da to popravite, ali reč je o tome da sam ja uputio zvaničan dopis da bi se tu skrenula pažnja na tu činjenicu. Vidite, direktor Direkcije za upravljanje elektroenergetskim sistemom ne mora da prati rad sistema toliko detaljno, za to postoje ljudi koji analiziraju svakodnevno rad sistema i onda na određeni način sugerišu da tu nešto nije u redu. Ipak, moram da vam priznam da ustvari već duže vreme, mislim bar šest meseci, mi u Direkciji za upravljanje ne držimo stručne kolegijume. Zbog čega, meni to nije jasno.

- ĐORĐE MAMULA (član Anketnog odbora u ime DSS-a): Koliko meseci?
S. RADAK: Direktor je postavljen u septembru, a mi smo imali tri kolegijuma u Direkciji, znači može da se izračuna koliko je to.

- Đ. MAMULA: Rekli ste šest meseci? Ne držite stručne kolegijume šest meseci?
S. RADAK: Da.

Sutra: Pred Anketnim odborom Vojin Lazarević, jedan od vlasnika kompanija EFT


vesti po rubrikama

^feljton

EPS na usluzi trgovcu struje
 


     


FastCounter by LinkExchange