GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Ponedeljak, 21. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

EPS servis za privatne trgovce

PREDSEDNIK (A. Vučić): Dakle, ono što vi želite da kažete, to je da oni nisu imali gde i kome da prodaju ili da deponuju struju, te je EPS poslužio kao servis privatnom trgovcu, u ovom slučaju EFT, a da li ćemo to nazvati kao servis ili magacin, sasvim je svejedno, da bi posle toga mogao bilo koje količine, u bilo kom vremenu da povuče ponovo

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 6. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom održane 13. marta 2004. godine

- PREDSEDNIK (A. Vučić): U vrednosti oko 20.000 dolara, izvinite.
STOJAN RADAK (bivši dispečer EPS-a): Da, to je negde oko 15 ili 20.000 dolara, to je cifra za tu energiju. Suština je u tome da se nisu poštovala pravila i procedure koje su uobičajene za takve situacije.

- PREDSEDNIK: Šta je vaš zaključak? Da li je to deponovanje bilo ugovoreno ranije ili je to bilo zato što je struja morala da se potroši odnosno trgovac, EFT nije imao gde da je plasira u tom trenutku ili iz nekog trećeg razloga?
S. RADAK: Reći ću vam, bila je jedna količina deponovanja i jedan dan pre toga. Znači, u noći pre toga, ako smo pričali o 24. oktobru 2003. godine, isto deponovanje bilo je 23. i trajalo je sve do 31. oktobra 2003. godine. Znači, u periodu od 23. do 31. Meni je simptomatično da se ta transakcija završila baš 31. kada se završava mesec.

Čini mi se da je reč o tome da je postojala neka količina električne energije za koju trgovac nije imao rešenje i onda mu je bilo zgodno da pokuša da tu energiju negde deponuje, pa da je povuče kasnije, makar i umanjenu sa onim koeficijentom o kome sam pričao, znači za jedan megavatčas on će povući 0,7, ali za nas je to te noći bila šteta.

- PREDSEDNIK: Dakle, ono što vi želite da kažete, to je da oni nisu imali gde i kome da prodaju ili da deponuju električnu energiju te je EPS poslužio kao servis privatnom trgovcu, u ovom slučaju EFT, a da li ćemo to nazvati kao servis ili magacin, sasvim je svejedno, da bi posle toga mogao bilo koje količine u bilo kom vremenu da povuče ponovo, ako sam dobro razumeo.
S. RADAK: Da, jeste. Reč je o tome što oni nisu imali rešenje. Još je interesantnije pitanje zašto su oni, koji su imali sve parametre potrebne za odluku prihvatili to. Za mene je to potpuna tajna.

- PREDSEDNIK: Znači, ne znate zašto su to prihvatili.
S. RADAK: Ne, ne znam.

- DRAGAN S. JOVANOVIĆ (član Anketnog odbora u ime SPS-a): Ja vas molim da pokušate kao čovek koji je radio poslove operativnog dispečera, da kažete šta znači taj fenomen uvoza struje sa pozicije tehnike, dispečera. Struja se uvek uvozila i to nije ništa novo. Nekada je EPS struju nabavljao direktno od elektroprivreda drugih zemalja, a sada je nabavljamo preko posrednika. To što postoji posrednik, da li za tehniku nešto znači?
S. RADAK: Mi smo ranije kupovali električnu energiju od elektroprivreda susednih zemalja koje su imale viškove. U poslednje vreme, dakle u poslednje tri godine, osim elektroprivreda susednih zemalja pojavljuju se i trgovci električnom energijom, mada je tih trgovaca bilo i ranije.

- D. S. JOVANOVIĆ: Trgovci ne nose energiju u torbama, oni prodaju nečiju energiju, je li tako?
S. RADAK: Tako je.

- D. S. JOVANOVIĆ: Da li vi kao jedan operativac u EPS-u imate bilo kakve veze u smislu tehnike sa posrednicima ili i dalje zapravo dobijamo energiju iz drugih sistema?
S. RADAK: U suštini EPS ne bi trebalo da ima mnogo veze sa trgovcima. Bitno je samo da se poštuje ono što stoji u ugovoru o kupovini struje. Međutim, moram da priznam da se naš odnos sa pojedinim trgovcima električnom energijom ne završava samo na poštovanju ugovorenih obaveza. Znači, tu je pitanje svakako ovoga o čemu smo maločas pričali, u vezi deponovanja električne energije.

Znači, ta stvar je regulisana Pravilnikom i praktično time se objašnjava šta se radi o slučajevima kada se ima višak ili manjak, ali nije definisano šta se radi kada trgovac električnom energijom ima višak ili manjak. Mi kao EPS ne bismo trebalo da ulazimo u to kako ćemo rešiti nečiji problem. Možemo da ga rešavamo, ali onda se zna pod kojim uslovima.

- PREDSEDNIK: Mislite da onda idu aneksi ugovora, itd?
S. RADAK: To se može regulisati, ali nikada se ne sme povrediti interes naše firme.

- D. S. JOVANOVIĆ: Da li se to recimo odnosi na 13. januar ove godine kada je jedna tranzitna isporuka za Republiku Srpsku u toku dana prekinuta i deponovana energija u naš sistem, kako se to u materijalu tvrdi?
S. RADAK: Za to bi mi trebao još koji minut vremena.

- D. S. JOVANOVIĆ: Bolje nemojte, mislim da je to dosta jasno.
S. RADAK: Trudiću se da po tom pitanju budem što koncizniji. Znači, reč je o tome što tu stvari nisu bile sasvim precizno određene ili nisu tumačene onako kako bi to bilo najbolje. U Direkciju za upravljanje elektroenergetskim sistemom 12. decembra 2003. godine došao je faks koji je poslalo Ministarstvo za energetiku poslovodstvu EPS-a i Direkciji za upravljanje, u kome se decidno kaže da je stav Ministarstva da se deponovanje prekine dok EPS ne pripremi predlog jasne, jednoznačne, lakoproverljive procedure i dok za nju ne dobije saglasnost Uprave za javne nabavke.

Znači, taj faks je zalepljen u dispečerski dnevnik. Moram da kažem da je sve ovo o čemu danas govorim dostupno i da se nalazi u materijalima koji se rade u Direkciji za upravljanje elektroenergetskim sistemom i koji odlaze na razne adrese. Znači, ja ne posedujem nijedan dokument koji nije dostupan širokom krugu ljudi koji rade u EPS-u. Ti dokumenti su dostupni mnogima zato što je to jedna široka delatnost i svako mora to da pogleda i na osnovu toga da donosi određene zaključke i preduzima određene mere. Dakle, taj faks Ministarstva zalepljen je u dispečerski dnevnik i praktično se može smatrati da je to neka naša obaveza da se to poštuje.

Međutim, šta se desilo tog 13. januara 2004. godine? U Elektroprivredi Republike Srpske van pogona je bila Termoelektrana Ugljevik. To za Elektroprivredu Republike Srpske, nije jednostavna stvar zato što su oni relativno mala elektroprivreda tako da ispad jednog proizvodnog kapaciteta ne mogu tako lako da nadoknade. Nama se dešavaju ispadi i većih kapaciteta i više njih, ali pošto imamo na raspolaganju jedan mnogo veći sistem mi to uspevamo da prevaziđemo. Međutim, to je za njih problem i tog dana smo im slali struju u smislu ispomoći. To njima nije bilo dovoljno. Elektroprivreda Republike Srpske je preko trgovca električne energije iz Bugarske takođe uvozila struju da bi nadomestila ispad TE Ugljevik.

- PREDSEDNIK: Opet je bio EFT?
S. RADAK: Tako je. Desilo se to da je praktično u sred noći TE Ugljevik ušla u pogon. Sada imate drugi problem, sada imate višak. Prvo što je uradio dispečer Elektroprivrede Republike Srpske, čije je sedište u Trebinju, pozvao je dispečera EPS-a i zamolio da se ta transakcija prema njima otkaže, jer više nije potrebna. Bilo je moguće da se otkaže i to je sasvim uobičajeno. Međutim, nakon sat vremena TE Ugljevik je opet ispala iz pogona. Onda opet dispečer iz Trebinja zove dispečera u Beograd i kaže - stvar je takva i takva, molim te da nastaviš.

U pet sati konačno se vraća Ugljevik i onda definitivno prestaje naša isporuka prema njima. Tu je stvar nesporna jer su naši odnosi sa Elektroprivredom Republike Srpske, već duži niz godina vrlo dobri na obostranu korist.

Međutim, postavlja se pitanje šta se desilo sa onom energijom koju je Elektroprivreda Republike Srpske uvozila iz Bugarske, čiji je vlasnik trgovac, a koja je išla preko naše mreže. Tu energiju te noći nije bilo moguće otkazati. Iako je dva puta nama otkazivana energija, u jedan i u pet, a u dva sata ponovo tražena te noći, tu energiju nije bilo moguće otkazati trgovcu, jer trgovac nema svoj dispečerski centar u kome neko sedi cele noći i javlja se po potrebi.

Međutim, šta se dešava? Ujutru u devet časova konačno Elektroprivreda Republike Srpske otkazuje taj prijem i trgovcu. To bi bilo nesporno, međutim, naknadnim dogovorom između odgovornih ljudi u EPS-u i kod trgovca ta energija završava kao depo u našem sistemu.

- D. S. JOVANOVIĆ: Da li je to nama bilo potrebno tog dana?
S. RADAK: Apsolutno ne.

Sutra: EPS uvek spreman da pomaže trgovcu


vesti po rubrikama

^feljton

EPS servis za privatne trgovce
 


     


FastCounter by LinkExchange