GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Subota, 19. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

Umesto u budžet, pare kumovima

Ukoliko se ne vrednuje ono što je država unela u Nacionalnu štedionicu kada se ona bude privatizovala, umesto da od toga ima koristi budžet i poreski obveznik, to će dobiti neko drugi, kazao je Božidar Đelić

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 6. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima, povezanim sa tom trgovinom, održane 13. marta 2004. godine

- PREDSEDNIK (A. Vučić): Pokušaću da predstavim neke činjenice, po meni, naravno, činjenice, a vi recite da li su tačne ili ne. Dakle, ustanovili smo da "Moil koul", koji je najveći uvoznik sirove nafte u Srbiji poslednjih godina, uz G&S, kao takođe ofšor kompanije s Kipra, sa sedištem u istoj zemlji, posluje, obavlja naplatu i plaćanje preko Evroaksis banke u Moskvi.
BoŽidar ĐELIĆ: To je tačno po dopisu v. d. generalnog direktora NIS-a gospodina Vukčevića.

- PREDSEDNIK: Takođe smo ustanovili da na zanimljiv način niko iz NIS-a do sada nije do kraja upoznat sa bonitetom pomenutih firmi, niti tačno zna kako i na koji način su te firme do tog trenutka funkcionisale.
B. ĐELIĆ: Ja to ne znam, to nije moj fah.

- PREDSEDNIK: Samo konstatujem ono što smo mi bez mnogo problema uspeli da ustanovimo, jer niko nije hteo u to da se meša, bez obzira na to čak i na neke nezvanične podatke kojima smo raspolagali. Dakle, tada dolazimo do prerade te sirove nafte koja ide u mazut i u električnu energiju. Tu se pojavljuju one firme, uglavnom ofšor kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva, sa Svetog Vinsenta i Granadina, sa sličnim licima ili istim licima koja su povezana sa ove četiri firme o kojima govorimo (Pima, Skvadra, Principal i Dajners). Za sve četiri je "Komprom" uplatio 600.000 dolara, a one posluju preko Evroaksis banke u Moskvi. Da li je to tačno?
B. ĐELIĆ: To je tačno, ali činjenično se ne vidi veza između struje i Nacionalne štedionice. Ne vidi se nikakva veza između struje i Nacionalne štedionice. To su ista lica, ali veza između struje i Nacionalne štedionice ne.

- PREDSEDNIK: Da li je gospodin Hamović jedan od suvlasnika Evroaksis banke u Moskvi?
B. ĐELIĆ: Ja to ne znam, a mislim da je gospođa Udovički tim povodom nešto rekla.

- PREDSEDNIK: Gospođa Udovički je rekla da jeste, samo se pitala da li je i drugo lice povezano s njim, Vojin Lazarević, ali je rekla da je svakako jedan od ključnih vlasnika. Nije znala da nam kaže da li je sam većinski vlasnik, ili ima najveći udeo akcija. Svakako Vuk Hamović. Znate li da je Obrad Sikimić imao udela u vlasništvu firmi "Principal" i "Dajners"?
B. ĐELIĆ: Nego šta. On je sam to napisao Narodnoj banci i tražio odobrenje od nje da kao povezana lica, koja on kontroliše, pređe 15 odsto.

- PREDSEDNIK: Znate li da je gospodin Enes Zaimović, imam papire koji nisu dokumenti, nisu potpisani, zato ih ostali članovi Odbora nemaju, i to su pribavili moji prijatelji, osim što je osnivač "Principal ekspot-importa" istovremeno i ovlašćeni predstavnik preduzeća "Koprom" iz Austrije?
B. ĐELIĆ: Ne znam, nemam taj podatak.

- PREDSEDNIK: Zanimljivo da vi niste dobili taj podatak.
B. ĐELIĆ: Ja sam naložio da Uprava za sprečavanje pranja novca zatraži da se na bazi tog izveštaja ispita eventualna povezanost "Elima" i "Koproma", pošto se nalaze na istoj adresi. Ja do kraja svog mandata od te uprave nisam dobio te informacije.

- PREDSEDNIK: Znate li ko je osnivač preduzeća "Pima"?
B. ĐELIĆ: Ta je informacija dostavljena vladi. "Pima" je "Pluto".

- PREDSEDNIK: "Pluto" je sa 90 odsto vlasnik. Ko je vlasnik "Pluto internacional LTD-a"?
B. ĐELIĆ: Prema zvaničnim dokumentima, to je među drugim licima i gospođa Lazarević, a bio je i gospodin Vojin Lazarević, ako se dobro sećam. Pitajte njega.

- PREDSEDNIK: Pitam vas zato što je i ta firma sarađivala sa NIS-om. Imamo kopiju ugovora sa NIS-om.
B. ĐELIĆ: To nisam video, samo sam video i čuo da je "Interfejs".

- PREDSEDNIK: Imamo pre toga sa "Pluto internacionalom" takođe u našoj dokumentaciji. Ta firma je 90 odsto osnivač firme "Pima" koja se takođe pojavljuje kao jedan od akcionara i u Nacionalnoj štedionici.
B. ĐELIĆ: "Pimu" i "Skvadru" u Upravnom odboru Nacionalne štedionice zajedno predstavlja dr Goran Petković.

- PREDSEDNIK: Da, uvek glasa protiv. Da li ste znali da su sedišta preduzeća "Pima" i "Skvadra" na istoj adresi?
B. ĐELIĆ: To me ne iznenađuje, zato što mi se činili da na onome što su dostavili za taj kukuruzni posao je adresa Koste Glavinića.

- PREDSEDNIK: Koste Glavinića 8a. Koriste čak i zajednički poslovni prostor i imaju iste telefone, prema informacijama kojima ja raspolažem.
B. ĐELIĆ: Složićemo se, jaka indicija za povezanost.

- PREDSEDNIK: Gospodine Đeliću, kad je to već sve tako, najveći deo informacija, pretpostavljam da ste imali...
B. ĐELIĆ: Izvinite, nije. Ja imam relativno dobru memoriju. Ako pogledamo "Skvadru", kaže na - Koste Glavinića 8a, a "Pima" kaže da je na Vladimira Popovića 6.

- PREDSEDNIK: To je kada su se preselili, tamo gde je sedište još neke firme na Novom Beogradu, poput EFT.
B. ĐELIĆ: Interesantni su ovi nalazi koji su bukvalno isti i vidi se da su sa istog faksa u razmaku od dve minute poslati.

- PREDSEDNIK: Gospodine Đeliću, da li je moguće da u svim tim poslovima o kojima smo danas govorili i onome što sam ja insinuirao sa dvostrukim zatvorenim krugom, da li je moguće da je tu država pretrpela veliku štetu ili ne?
B. ĐELIĆ: Naravno da postoji mogućnost. Što se tiče Nacionalne štedionice, ja vidim potencijalnu štetu, ukoliko se ne vrednuje ono što je Srbija unela u to jer će jednog dana to biti privatizovano i umesto da srpski poreski obveznik i njegov budžet koji je sve obezbedio toj instituciji bude taj koji će dobiti novac u privatizaciji, to će dobiti neko drugi.

- PREDSEDNIK: Prema papirima kojima ja raspolažem, ovih šest firmi - "Pima", "Skvadra", "Principal", "Dajners", "Elim" i "Mali kolektiv" imaju većinski paket akcija.
B. ĐELIĆ: Tako je, ali ono što mene ohrabruje, da je jedna od poslednjih stvari koje je moje ministarstvo uspelo da uradi, bila da je na jednom Upravnom odboru Nacionalne štedionice odlučeno da krene četvrta dokapitalizacija koja će biti rezervisana za državu i ja očekujem da država tako obezbedi minimalno dve trećine direktnog učešća u kapitalu Nacionalne štedionice.

- PREDSEDNIK: To nije faktičko stanje, to su vaše želje?
B. ĐELIĆ: Nije želja, rekao bih, namera potkrepljena mnogobrojnim činjenicama. Kao što vidite ovo nije bila nikakva predizborna jer nemam političke ambicije u kratkom roku. Moram da kažem...

- PREDSEDNIK: Ja ću vam dopustiti da to kažete, samo da znate da to nije tema Anketnog odbora.
B. ĐELIĆ: Naravno da nije tema, ali pošto se pokušava obezvrediti ono što se kaže na jedan ličan način, želim da kažem da ovde ništa nije lično.

Sutra: EPS pomaže trgovcu struje EFT na sopstvenu štetu


vesti po rubrikama

^feljton

Umesto u budžet, pare kumovima
 


     


FastCounter by LinkExchange