GLAS JAVNOSTI  

 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Četvrtak, 3. 11. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Feljton Glasa javnosti o najvećim aferama u Srbiji

 

Izvoz mazuta neminovan

B. POMORIŠKI: Princip izvoza se ponavlja tri godine na istim principima i mislim da sigurno postoji šire ekonomsko gledanje o tome šta su koristi od tog posla

Izvodi iz stenografskih beležaka sa 4. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom održane 11. marta 2004. godine.

- PREDSEDNIK (A. Vučić): Kako mislite da je moguće i na koji način tumačite činjenicu da na mestu predsednika Upravnog odbora EPS-a bude čovek SDP-a, da na mestu predsednika Nadzornog odbora NIS-a bude čovek iz SDP-a i da u jednom i u drugom dođe do revizije koju je sprovela interna kontrola. Dakle, u nekako istom vremenskom periodu.
Milisav ĐURICA (predsednik Nadzornog odbora NIS-a): Činjenica je da nisam član SDP-a.

- PREDSEDNIK: SDP vas je postavio, razumeli ste me šta pitam.
M. ĐURICA: SDP me je predložio, čak me nije ni postavio. Znači, ne znam, vi imate verovatno više političkog iskustva kad možete povezivati to tako. Ja o tome ne razmišljam na takav način i ne smatram da postoji neka veza između toga, niti bilo šta što može tako da se protumači. Drago mi je da ste dobro informisani.
Izvodi iz stenografskih beležaka sa 5. sednice Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u trgovini električnom energijom i finansijsko-bankarskim poslovima povezanim sa tom trgovinom, održane 12. marta 2004. godine.

- PREDSEDNIK (A. Vučić): Šta ste na sednici Upravnog odbora NIS-a zaključili o ranijim nespretnostima ili nespretnoj izjavi zamenika ministra?
BRANISLAV POMORIŠKI (predsednik Upravnog odbora NIS-a): Mi nismo mogli ništa da odlučujemo, jer nije u domenu naše nadležnosti, ali je diskusija bila burna. Ukoliko vas zanima moje mišljenje, rado ću vam ga izneti. Dakle, radilo se o poslovima izvoza mazuta. Izvoz mazuta traje 2001, 2002, 2003. godine. Količine koje su izvezene 2001. su 210,4 hiljada tona, 2002. 338,8 hiljada tona, 2003. 203,6 hiljada tona. Mislim da je ovde prostrujala jedna netačna činjenica da u 2003. godini nije bilo izvoza mazuta.

Nadležnost Nadzornog odbora je da utvrdi zakonitost i eventualne štete. Znači mi imamo činjenicu da je izvozna cena uvek manja od domaće. Ne treba tu preterano trošiti reči, jer da nije tako, ne bi bila ni potrebna uredba kojom se štiti domaća naftna industrija. Jasno je da su, pre svega, naši prerađivački kapaciteti manje efikasni od onih u okruženju, da naše tržište treba zaštitu itd. U 2003. godini imamo izvoz u BiH, Mađarsku, Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, sa istim principima kako je izloženo i pre toga i u svim tim izvoznim poslovima izvozne cene niže su od domaćih.

Razlozi zbog čega se vrši taj izvoz jesu da se u određenom trenutku mazut mora izvesti, kada nemate više kapaciteta za skladištenje. Drugo, skladištenje košta. Pitanje je kolika je cena lagera, a kolika je cena ukoliko u tom trenutku to pretvorite u likvidna sredstva. Dalje, šta se uradili tim likvidnim sredstvima i da li je eventualna kupovina nafte tim likvidnim sredstvima i zarada na nafti kompenzirala eventualnu razliku u ceni? To su osnovni postulati koji su ovde u argumentaciji izloženi kao validni.

- PREDSEDNIK: Imam tu još jedno zanimljivo pitanje: ako je to tako kao što vi kažete, u šta nema potrebe da sumnjamo, kako je moguće da imamo svake godine viškove mazuta, i 2001. i 2002. i 2003. godine, i to ne male viškove, zato što je za, recimo, 250.000 tona potrebno oko 800.000 tona sirove nafte. Kako je moguće da uvek za toliko pogrešimo u proceni, pa onda brže-bolje moramo da se ratosiljamo.
B. POMORIŠKI: Neću odgovarati na pitanja za koja nisam nadležan i za koje nisam dužan da znam odgovore, ali ću vam opet kazati, kao čovek iz struke, da količina mazuta za izvoz, pre svega, zavisi od tri stavke. Prva je količina nafte prerađena u rafinerijama, što je normalno; zatim, potrošnja mazuta od strane EPS-a, i u manjoj meri, od vrste nafte koja se prerađuje. Imamo 2001, 2002. i 2003. Da vam kažem i to da se realizacija ugovora iz 2003. godine nastavlja i u 2004.

- ĐORĐE MAMULA (član Anketnog odbora u ime DSS-a): Rekli ste da je ministar vršio pritiske i da je bio vrlo ljut, da je taj pritisak i ljutina dolazila više do izražaja u usmenoj nego u pismenoj formi. Na kog ministra mislite?
B. POMORIŠKI: Mislim na gospođu Kori Udovički.

- Đ. MAMULA: Da li možete da nam kažete nešto o tim pritiscima i o toj ljutnji, u kojoj formi, koje reči i kako je to izgledalo?
B. POMORIŠKI: Rekao sam vam na primeru uslužne prerade. Kada smo saopštili stav Upravnog odbora da je najbolje da NIS bude nosilac energetskog bilansa, kao što je u istoriji stalno i bio, s obzirom na očekivanu iračku krizu, bili su veliki pritisci da se prepusti privatnicima. Uostalom, sve te stenograme možete pogledati. Bilo je i drugih. Recimo, bilo je od gospodina Nikolića. Govorim vam da je po mom mišljenju Ministarstvo ulazilo u nekim delovima u poslovanje, što mislim da ne treba da se radi. Nije moje da sudim. Kažem vam svoj utisak.

- Đ. MAMULA: Držim se onoga što ste rekli. Zapisao sam, a rekli ste da je ministar bio vrlo ljut. Koje su to reči bile? U čemu se to manifestovalo? Koji su izrazi upotrebljeni, ton, kako je to izgledalo?
B. POMORIŠKI: Možete preslušati tonski snimak. Još jedan primer ću vam reći i to je veoma važno da se kaže o radu Upravnog odbora - nikome ništa nismo hteli da otpišemo, uprkos velikim pritiscima tokom čitavog rada. Osnovno je bilo da se supstanca ne sme dovesti u pitanje bez obzira na procenu eventualne naplativosti, jer sa jedne strane imamo dug prema Rusima i Kinezima, i ako sa druge strane otpišete potraživanje, doći ćete u debalans u svakom pogledu.

- Đ. MAMULA: Koji je to vremenski period kada su vršeni ti pritisci iz Ministarstva na NIS, odnosno na Upravni odbor?
B. POMORIŠKI: Govorim vam da je dolazilo do sukoba mišljenja. Ako treba da ponovim svoju formulciju, sukob mišljenja na bazi argumentacije.

- DRAGAN S. JOVANOVIĆ (član Anketnog odbora u ime SPS-a): Hteo sam da vas pitam da li ste vi šta razumeli od toga, prosto, kao ekonomista, magistar ekonomije i čovek koji ima funkciju u NIS-u. Izveštaj sektora za internu reviziju pokazao je da je kroz realizaciju ugovora došlo do gubitka NIS-a. Nama je objašnjeno da to ne može tako da se gleda, jer iz tog posla se posle išlo u drugi posao koji je pravio, recimo, dobitak. Da li to znači da se u jednom periodu, jednoj poslovnoj godini koja se završi pozitivno, ne može ni za jedan pojedinačni ugovor reći da je bio štetan po firmu, jer je ukupan posao pozitivan.
B. POMORIŠKI: Naravno da može. Ne treba da budete ekonomista da biste to znali.

- D. S. JOVANOVIĆ: Da li se onda slažete s tumačenjem da ovaj izveštaj o kome pričamo ne stoji da je bio negativan po NIS zato što je njegova posledica neki drugi posao iz koga se ostvarila dobit, ili smo mi to pogrešno shvatili?
B. POMORIŠKI: Ne znam kako ste to vi shvatili. Onako kako je Nadzorni odbor izveo posao, nije ga izveo u smislu preseka - ovolika je uvozna, ovolika je izvozna cena, jer ukoliko biste napravili taj presek, onda biste videli da kroz čitav period od tri godine su svi isti. Drugo, vi imate 200.000 tona u 2003. godini izvoza, čak ne znate da imate.

- D. S. JOVANOVIĆ: Izveštaj revizorske kontrole je ukazao da je ostvaren gubitak na određenom poslu. Da li vi zaista mislite da je tu bilo gubitka ili mislite da nije?
B. POMORIŠKI: Pošto je princip izvoza tog mazuta nešto što se ponavlja kroz tri godine na istim principima, onda mislim da sigurno postoji jedno šire ekonomsko gledanje, šta su ekonomske koristi od tog posla. Siguran sam da se ne može suditi o poslu samo upoređenjem izvozne i domaće cene, jer izvozna i domaća cena u sve tri godine se razlikuju. Očigledno je da se u određenom trenutku mazut mora izvesti, kada više nemate gde da ga skladištite. Činjenica je da u poslu morate računati i na zaradu od onoga što ćete kupiti tim parama i to je bio prilaz Nadzornog odbora. Ja to potpuno razumem. To će svaki ekonomista da razume.

- D. S. JOVANOVIĆ: Ali zar ta zarada ne bi bila još veća da je u prethodnom poslu ostvarena veća zarada, odnosno, da nije bilo gubitka?
B. POMORIŠKI: Hipotetički me pitate. Mislim da kada bih ja vodio NIS, to bih vodio drugačije. Voditi posao je jedna vrsta kreacije.

- D. S. JOVANOVIĆ: Da li mislite da Sektor za internu reviziju poslovanja u NIS-u ne zna ovo o čemu vi pričate?
B. POMORIŠKI: NIS ima oko 18.000 ljudi. Tu mnogo ljudi mnogo toga zna. Sigurno da i oni imaju određena saznanja, neki više, neki manje, neki su dobronamerniji, neki manje dobronamerni. Imamo problema i u samoj kompaniji, ljudi koji relativno malo znaju, relativno su visoko plasirani.

Sutra: Anketnom odboru neophodni dodatni podaci o izvozu mazuta


vesti po rubrikama

^feljton

Izvoz mazuta neminovan
 


     


FastCounter by LinkExchange