GLAS JAVNOSTI  
 

I n t e r n e t   i z d a n j e
Petak, 9. 9. 2005.

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

vesti dana

forum

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Vojvođanska banka odobrava kredite lokalnim samoupravama

Pozajmica za rupu u budžetu

Visina kredita za premošćavanje tekuće likvidnosti ne sme preći pet odsto prihoda lokalnih vlasti

BEOGRAD - Donošenjem Zakona o javnom dugu, jula 2005. godine, lokalne samouprave dobile su mogućnost da se zadužuju. Ovu zakonsku mogućnost prva je iskoristila Vojvođanska banka koja je ponudila dugoročne i kratkoročne kredite opštinama za finansiranje investicionih programa. Polovinom avgusta Vojvođanska banka počela je da daje kredite opštinama, a do sada je odobrila dugoročni kredit od 52 miliona dinara opštini Apatin za infrastrukturne radove.

- Izuzetno smo zadovoljni interesovanjem lokalnih samouprava za kredite. Do sada su lokalne samouprave pokazale interesovanje za dugoročno kreditiranje izgradnje infrastrukture i drugih značajnih objekata. Banka ima dobru saradnju sa lokalnim vlastima u velikom broju opština, pa očekujemo da se saradnja proširi i u budućnosti - rekao je Vlastimir Vuković, zamenik direktora Vojvođanske banke.

Pozajmice građanima za investicione poslove

Ova banka je do sada odobrila i više od 50 kredita građanima, i to za finansiranje investicionih poslova kao što su toplifikacija, elektrifikacija, izgradnja ulica, kanalizacija... Građani mogu da podignu kredite na rok do 48 meseci i maksimalno do 5.000 evra. Godišnje efektivne kamatne stope kreću se od 12,3 do 14,2 odsto, u zavisnosti da li je reč o klijentima banke ili ne. Banka se kod ovih pozajmica obezbeđuje menicama sa jednim kreditno sposobnim žirantom uz trajni nalog za izmirenje obaveza sa tekućeg računa, odnosno menicom sa dva kreditno sposobna žiranta i administrativnom zabranom.

Dugoročni kredit za investicione potrebe lokalne samouprave odobrava se na osnovu garancije Republike Srbije ili garancije lokalne samouprave. Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi kredita od 100.000 evra, sa rokom korišćenja 60 meseci, u koji je uključen i grejs period od 12 meseci sa vraćanjem u jednakim mesečnim ratama i mesečnim plaćanjem kamate iznosi od 7,20 do 10,21 odsto godišnje. Da bi se odobrio kredit za komercijalne investicije, biznis plan treba da dobije pozitivnu ocenu. Ukoliko ulaganje nema komercijalni karakter, sastavni deo kreditnog referata čini opis investicije, predmet investicije, opis mogućnosti vraćanja ili planirane rashode u budžetu.

Pored ovih kredita, opštine će moći da podignu kratkoročne kredite za finansiranje tekuće likvidnosti, ali visina kredita ne sme preći pet odsto ukupnih prihoda lokalnih vlasti.

Za kredit opštinama predviđen je veći broj različitih instrumenata obezbeđenja, a sve zavisi od visine kredita i procene rizika. Na visinu kamate, ali i na instrument obezbeđenja, utiču i odnosi banke sa lokalnim vlastima. Efektivna kamatna stopa izračunata na osnovu kratkoročnog kredita od 50.000 evra na rok korišćenja od 12 meseci, sa vraćanjem u jednakim mesečnim ratama i mesečnim plaćanjem kamate, iznosi od 8,04 do 11,09 odsto godišnje.

M. O.


vesti po rubrikama

^ekonomija

Pozajmica za rupu u budžetu
UltimatUM prodati rafinerije
"Šišaju" na zameni deviza
Svetska banka odobrila pozajmicu
Subotička mlekara gubi spor
 


     


FastCounter by LinkExchange