GLAS JAVNOSTI  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

 

 

 


vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

PISMA

 

Tanka linija od lopova i prevaranata pa sve do sudija

Kriminal koji se isplati

Kao žrtva organizovanog (građevinskog) kriminala u Srbiji pratim budno preko Interneta šta se tamo u javnosti iznosi o kriminalu i njegovoj isplativosti. Pitam se da li je u vašem naslovu greškom izostavljeno slovo U (da se U Srbiji isplati mučenje i ubijanje) ili zaista mislite da se baš Srbiji to isplati. Ukoliko smatrate da se Srbiji isplati kriminal, mislim da se to Srbiji najmanje isplati jer je svet danas otvoren i zna se da Srbiju investitori zaobilaze zapravo zbog visokog stepena kriminala i korupcije koji su izraženi naročito u bivšim komunističkim zemljama u kojima je korucija postala pravilo.

Bilo kako bilo, kriminal, siva ekonomija, korupcija, sve je to u Srbiji proteklih decenija preduboko zaživelo i svetla je tačka što jedan list, poput "Glasa javnosti" koji nosi simbolično ime, u javnost iznosi ove sudske podatke. Velika je šteta, mislim, što se uglavnom uopštava i kada je u pitanju i sudstvo. Kada bi neke sudije počele javno da govore, službenici sudova, (ni svi advokati nisu pljačkaši kako se često daje utisak dok oni koji profesiju prljaju postoje u svim profesijama), onda bi bilo jasno gde je trulež i gde trulež hirurškim poduhvatima treba iseći.

Ja sam u Srbiji kao žrtva građevinske mafije imala dobro iskustvo prvenstveno sa advokatom. I baš zato je moj advokat oružano napadnut i nasilno isteran iz predmeta zato što je zastupao pravdu i želeo da istera predmet na čistinu. Mislim da ni sudija u predmetu nije mogla drugačije da postupa nego po pritisku odozgo. Jer mafija ne sedi skrštenih ruku.

Ona osmišljava sledeći potez. Pa sledeći. I tako u krug. Kriminalci poput vlasnika jedne građevinske firme iz Kragujevca, na kojeg sam ja naišla, i njegovo okruženje gradske elite belih okovratnika svuda imaju svoje ljude. Ne poseduju oni tek tako stanove, automobile, ljubavnice... Ali to su kriminalci u fraku. Mafija belih okovratnika koja je rasprostranjena najčešće u javnim tužilaštvima, sudovima, fakultetima, bolnicama, školama, bankama...

Klasični kriminal je prepoznatljiv, tetovirane tipove ili grubijane ćemo lako prepoznati. Ali one uglađene pojedince, predsednike sudova, profesore kriminalistike na nekim fakultetima koji daju instrukcije u osmišljavanju pravnih gafova da se izbegne Zakon, njihove sponzoruše? Njihova struktura doseže do vrha piramide gde je njima dovoljan jedan mig i predmet krivičnog dela prevara je već u mirovanju ili se prolongira zamarajući sistematski i taktički žrtvu. Suočena sa tom vrstom kriminala u Srbiji mislim da imam pravo da na to i ukažem. Jer onaj ko ne obelodanjuje kriminal taj ga odobrava i čak je i saučesnik u njemu.

Duška Beker-Isaković
Holandija


Stav Pedagoškog pokreta Jugoslavije

Srpski jezik je stub države

Pedagoški pokret Jugoslavije s velikom zabrinutošću prati višemesečna intenzivna nastojanja razbijača bratskih odnosa između građana Crne Gore i Srbije kojima se, manipulacijom i kršenjem Ustava i zakona, želi oduzeti pravo na vekovni - srpski jezik. Lažnom demokratijom i istinskom demagogijom kvazievropejci žele da ugroze ili sruše najjači stub državnosti i nacionalnog identiteta - srpski jezik i bogatu kulturu evropskih razmera.

Skaredan je predlog lažnih boraca za prava nacionalnih manjina da se u nastavni plan i program umesto srpskog jezika (po ustavu CG) uvede naziv - "maternji jezik i književnost", sa "podnazivima" (srpski, crnogorski, bošnjački i hrvatski jezik i književnost). To je dodatno unošenje raskola među građane Crne Gore i ugrožavanje opstanka Solanine SCG, dakle ubrzavanje podizanja "balkanskog zida" između pripadnika istog naroda.

Pedagozi smatraju da je predlog Zavoda za školstvo i odluka Savjeta za opšte obrazovanje sporna sa pravnog, pedagoškog i političkog stanovišta, jer: 1) izostala je demokratska procedura, mišljenje pedagoških radnika (kojima treba obezbediti slobodu mišljenja), 2) predlog se, očigledno, ne zasniva na pedagoškoj nauci, niti na nauci o jeziku; 3) suviše je gruba manipulacija decom, pa i roditeljima da oni umesto eksperata (teoretičara i pedagoških praktičara) "izaberu" (odluče) kako će se maternji jezik zvati u pojedinim svedočanstvima i knjižicama (unošenje haosa bez presedana!), 4) reč je o degradaciji škole ukoliko se ne uvažava naučna metodologija reforme obrazovanja, jer i izbor 20 eksperimentalnih škola za proveru novog modela škole nije uvažavao kriterijum reprezentativnosti uzorka (što može doneti pogrešne zaključke i zablude).

Posebno smo iznenađeni stavovima pedagoga Radovana Damjanovića, pomoćnika ministra, koji podržava manipulaciju učenicima u ovom njihovom pravu da odlučuju o krupnim pedagoškim, jezičkim i političkim pitanjima, pa i stavljanje roditelja u ulogu koja im ne pripada. To je nestručan, nepedagoški pristup reformi obrazovanja, koja je politizovana preko svih granica.

Rešenje ovog složenog veštačkog problema je u njegovoj depolitizaciji, demokratizaciji postupka i prepuštanju da konačnu odluku, u skladu sa Ustavom, i uz uvažavanje stvarnog mišljenja nastavnika, donese Ministarstvo prosvjete i nauke.

Prof. dr Drago T. Pantić
Beograd


Otvoreno pismo Vuku Draškoviću

Uvredili ste borce NOR-a

Pre neko veče, kao gost emisije "Suočavanje" voditeljke gospođe Bojane Lekić, nazvali ste nas učesnike Narodnooslobodilačkog rata 1941/45. "probisvetima". Gospodine Draškoviću, izrekli ste reči nedostojne ne samo Vas kao ministra, već nedostojne ljudskom rodu. Grubo ste uvredili ne samo nas žive učesnike - ima nas više od 100.000, a posebno 1.700.000 Jugoslovena koji se žrtvovaše za oslobođenje među kojima i preko 300.000 boraca Narodnooslobodilačkog rata.

Sve što ste rekli o raskolu između nas "probisveta" i Draže Mihailovića je "prosipanje magle". Pa zar Vi niste zagovarali nacionalno izmirenje, ili je i to možda bilo "prosipanje" magle. Bilo bi korektno da uputite izvinjenje, ako ne nama živima, onda učinite to iz pijeteta prema mrtvima.

Dušan L. Vukadinović
Novi Beograd


"Vostani Serbie" za himnu

Na naslovnoj strani vašeg lista od 1. jula piše: Boris Tadić polaže predsedničku zakletvu u nedelju, 11. jula, "Zaklinjem se", ali bez himne. Pitam sebe i druge koje himne i do kada bez nje. Srbijo, dozovi se pameti. Zar ti nije dosta Božjih pravdi, a pravde nema. Zar ti nije dovoljno, drinskih i prekodrinskih marševa.

Pa ti si zemlja koja počiva na kostima znanih i neznanih junaka. Kosti su postale tvoji osnovni temelji. Narode zemaljski, a ne nebeski. Predlažem da se za svečanu pesmu kasnije i himnu proglasi, uvede ili ustanovi "Vostani Serbie", u muzičkoj obradi pokojnog Baronijana Vartkesa. Srbijo, probudi se, dozovi pameti i kreni konačno ispočetka.

Tomislav Petrović
Beograd