[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e
Petak, 30. 4. 2004.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Foto

Dr Tinde Kovač-Cerović

Nove prosvetne vlasti anuliraju gotovo sve što su ustanovile prethodne

Jednom nastavnik
uvek nastavnik

Trajna licenca za nastavnike znači da iz škole nećete moći da najurite ni dokazane pedofile, alkoholičare, narkomane. Povratak na osmogodišnju školu, ocenjivanje kao nekad

BEOGRAD - Nove prosvetne vlasti anuliraju sve što su zamislili njihovi prethodnici i pretočili u zakon. Ovakav zaključak se dobija kad se analiziraju intervencije koje je aktuelni ministarski tim izvršio u krovnom zakonu usvojenom prošlog leta.

Sve je vraćeno na početnu poziciju i zakon iz 1992. sa trasiranjem novog reformskog kursa koji bi, kažu u Ministarstvu, trebalo da zaživi postepeno u bliskoj budućnosti. Kada se porede važeći zakon i predložene izmene i dopune koje menjaju suštinu zamisli bivše vlasti, najpre pada u oči ono što podjednako zanima i đake i roditelje - dužina školovanja.

Izmenama i dopunama faktički se vraća osmogodišnja osnovna škola, po istom režimu kao i pre zakona 2003, po sistemu "četiri plus četiri. Od prvog do četvrtog je razredna nastava, a od petog do osmog predmetna nastava. Doduše, u izmenama i dopunama pominje se devetogodišnje obavezno obrazovanje, ali tako što se predškolsko vaspitanje u jednom članu zakona naziva sastavnim delom obaveznog obrazovanja i predviđa se da bude organizovano za svu decu od pet i po do šest i po godina u vidu "nultog razreda" od 2006. godine.

Ovom promenom se, po mišljenju dr Tinde Kovač-Cerović, bivšeg pomoćnika ministra prosvete, direktno narušava podizanje obrazovnog nivoa celog stanovništva, što je bio jedan od glavnih motiva zakona 2003.

Foto

Pomoćnik ministra prosvete Vekislav Janićijević

- Vraćanje na osmogodišnju školu počinje po izmenama i dopunama odmah, tako da ni budući prvaci neće učiti po sada važećem programu za prvi razred. Umesto toga, ministar će preko leta po hitnom postupku doneti novi plan i program, bez Zavoda i bez Saveta, i za prvi i za drugi razred osnovne škole, i škole će ga dobiti do 1. septembra - procenjuje Kovač-Cerovićeva.

Aktuelni pomoćnik ministar prosvete Vekislav Janićijević navodi želju prosvetnih vlasti da sačine jednu ozbiljnu reformu školstva iza koje treba da stoji realna potpora društva i materijalna osnova. Novac kojim raspolažu prosvetne vlasti biće dovoljan da se sprovede njihova zamisao o reformi, tvrdi Janićijević, a potporu će naći u javnoj raspravi koju su započeli sa predstavnicima relevantnih sindikata. - Ono što su prethodnici radili kroz specifičan vid javne rasprave sada će biti podignuto na ozbiljniji i sveobuhvatniji nivo - kaže Janićijević.

U izmenama i dopunama ocenjivanje se vraća na stara (prethodnici tvrde loša) rešenja koja su važila pre 2003. Tako će nastavnici ponovo ocenjivati đake samo dva puta u polugodištu, što direktno pogoduje kampanjskom učenju, bubanju za ocenu, a onda brzom zaboravljanju naučenog. - Po našem dubokom ubeđenju, za dve ocene u polugodištu je mogao da se zalaže samo neko ko je veoma loš nastavnik - tvrdi Kovač Cerovićeva.

Neće biti lomova

Prema rečima Janićijevića, aktuelne prosvetne vlasti ne žele da zaustave procese reforme "jer naše školstvo ima nasušnu potrebu za promenama". On poručuje da neće biti nikakvih lomova, jer "mi smo deo Evrope i imamo nasušnu potrebu da sarađujemo sa kvalitativnim stremljenjima evropske zajednice ka reformama školstva".

- Zakon iz 2003. je na nov način uredio oblast obrazovanja nastavnika, vodeći računa o tome da država, kao poslodavac, mora da osigura mogućnost uticaja na vrstu i kvalitet obrazovanja nastavnog kadra, dok su u izmenama i dopunama zakona sada prosto izbačeni svi članovi koji uređuju ovu problematiku, što znači da će obrazovanje nastavnika biti prepušteno, kao i pre 2003, želji i volji nastavničkih fakulteta - kaže Tinde Kovač- Cerović.

- U važećem zakonu licencu dobijaju nastavnici koji u narednih pet godina dobiju 100 časova za obuku. Nastala je opšta trka nastavnika, učitelja i vaspitača da što pre ispune taj uslov. Mi sada svih sedam centara ukidamo, odnosno sublimiramo u jedan centar koji se, za sada, zove Zavod za unapređivanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja. I to finansira država, a nastavnici dobijaju trajnu dozvolu - pojašnjava Janićijević.

Licenca se može suspendovati i posle izmena i dopuna, ali se ne može oduzeti ni u slučaju najgrubljih prekršaja, niti u slučaju većeg broja ponovljenih suspenzija. To znači da će sistem "vući" sa sobom kao licencirane nastavnike i one ljude kojima prosto nije mesto u školi (npr. hronični alkoholičar, narkoman, pedofil, itd...).

Po mišljenju Tinde Kovač-Cerović metlom su očišćene sve novine, a sa posebnom pažnjom izbacivano sve iz čega bi se moglo zaključiti da su škole tu prvenstveno zbog dece i njihovog učenja, nastavnici zato da osiguraju kvalitet dečjeg učenja i razvoja, a fakulteti tu da osiguraju kvalitetni nastavni kadar...

O. Nikolić


vesti po rubrikama

^društvo

16:13h

Nove prosvetne vlasti anuliraju gotovo sve što su ustanovile prethodne

16:20h

Poruka tekstilaca, kožara i obućara vlastima

16:29h

Šta Sindikat Nezavisnost zamera Vladi Srbije

16:37h

Gordana Mihailović o efikasnosti sudstva

16:45h

Ministar Ljiljana Čolić: Na popravni s dve slabe

16:53h

Prvi maj u "Zastavi" ove godine planiraju drugačije

 


     


FastCounter by LinkExchange