GLAS JAVNOSTI  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

 

 

 


vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

PISMA

 


ČUĐENJE

Neukusno, najblaže rečeno

Povodom predloga Harija Holkerija da se Srbija izvini Šiptarima

Preporuka šefa UMNIK-a Harija Holkerija da je potrebno "javno" izvinjenje Srbije i Crne Gore Albancima na Kosovu i Metohiji i prihvatanje odgovornosti" predstavlja još jedan vid pritiska na našu zemlju, ili to možda Hari Holeri lobira za Albance na Kosmetu za šta je verovatno dobio veliki novac ali činjenica stoji da Holkeri, kao šef UMNIK-a, nema mandat da upućuje ovakve zahteve ili poruke. Nadamo se da je ovakve izjave Holkeri davao samo kao svoje privatno mišljenje što se lako može proveriti zahtevom naših vlasti UN za njegovim opozivom.

Jer, ako uzmemo da je Holkeri poslat na Kosmet na ovako značajnu funkciju od strane značajne institucije u kojoj su odabrani i obrazovani ljudi onda nam ne ostaje ništa drugo već da smatramo da je ovo još jedan pokušaj pripremanja terena za davanje nezavisnosti Kosmetu.

To znači uz izvinjenje ide priznavanje krivice a potom sledi nezavisnost Kosmeta.
Pitamo se da li se Miteran izvinjavao separatistima kada je gušio pobunu na Korzici ili pak Huan Karlos u odnosu na Baske? Šta je urađeno za izvinjenja narodu za masakar na Tjenan Men a da ne govorimo o mogućnosti izvinjenja Turaka Kurdima i Jermenima o čemu za sada nema ni pomena. Pa čemu ovakva lakrdija i totalno ponižavanje Srba?

Ako već treba nekoga kriviti za zbivanja na Kosmetu to je OVK koja je sve inicirala i sprovela ali nikakve opomene ili zahteva od strane svetske zajednice nema u odnosu na OVK. Važno je takođe i vreme u koje se upućuju ovakve poruke. Upućivati ovakve poruke sada, pred parlamentarne izbore znači da je nekome stalo da se u Srbiji situacija ne stabilizuje. Treba napomenuti da je pred predsedničke izbore Karla del Ponte podigla optužnicu protiv četvorice generala! No, ovo je verovatno i poruka međunarodne zajednice da je došlo vreme da se "dovrši potpuna albanizacija Kosovoa". To dalje znači da neko ili deo međunarodne zajednice smatra da je situacija u Srbiji dovoljno teška a demokratske snage potpuno podeljene i da je došlo vreme da se ubrza nečiji plan o albanizaciji Kosmeta. Sve to uz benigno objašnjenje da bi izvinjenje doprinelo "jasnijoj percepciji problema na Kosmetu".

Međutim, za sada se ništa ne čini da se pronađe 1350 kidnapovanih Srba bez obzira na dolazak KFOR-a na Kosmet a broj ubijenih i masakriranih posle dolaska međunarodnih snaga popeo se na 1400 pa koga onda KFOR ovde štiti i čuva?

Doduše predsednik Svetozar Marović je slična izvinjenja već uputio Zagrebu i Sarajevu. Mi sa svoje strane u ovom slučaju smatramo da bi Holkeri, zbog tona kojim je to izrekao, trebao da se izvini demokratskoj Srbiji. Kažemo "demokratskoj Srbiji" jer mada je takvom ne smatraju i daleko više demokratski nastrojene zemlje bi daleko oštrije reagovale na ovakve zahteve međunarodne zajednice i Holkerija kao njenog eksponenta.

Slavica Grahovac,
Beograd


PODSEĆANJE

Posveta Srpskom rodu

Stevan Vladislav Kaćanski "Stari Bard" (19.12.1828 - 4.5.1890)

Ovih dana navršava se 175 godina od rođenja srpskog velikana, pesnika, novinara, prosvetnog i javnog radnika i borca Stevana Vladislava Kaćanskog "Starog barda", koji je prema rečima pok. prof. Milana Kaćanina bio jedan od najpopularnijih rodoljuba HúH veka u nas.

I ako rođen u Vojvodini, Kaćanski je gotovo ceo radni vek proveo u Srbiji. U rodnom mestu Srbobranu ostavio je veliko imanje, bogatstvo i udoban život i dolazi u Srbiju da se bori za srpske ideale i za oslobođenje srpskog naroda od turske i austrijske vlasti. S puškom u ruci učestvovao je u borbama s Mađarima 1848. godine. Sa svojim stricem Sergijem, gornje karlovačkim vladikom, učestvovao je na Majskoj skupštini 1848. godine u Sremskim Karlovcima prilikom osnivanja Srpske Vojvodine, kao i proglašenju mitropolita Josifa Rajačića za srpskog patrijarha i Stevana Šupljikca za vojvodu. Takođe je učestvovao s puškom u ruci prilikom bombardovanja Beograda od strane Turaka 1862. godine i u srpsko-turskom ratu 1877/78. godine kod Pirota i Babine glave.

Pisao je rodoljubive pesme među kojima je bila najpoznatija "Narodni zbor" više poznata kao "Hej"! Trubaču s bujne Drine", koja se dugo godina smatrala "srpskom marseljezom". Život i rad Kaćanskog i njegova poezija nije ništa drugo do idealan san o oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda. Nesalomljivi borac perom, a kada je zatrebalo i s puškom u ruci Kaćanski je skoro pola veka udarao u zvono na uzbunu i podsticao srpsku svest i rodoljublje.

Besmrtna je njegova posveta srpskom rodu, uklesana na njegovom spomeniku u Beogradu na Novom groblju u aleji starih velikana:

SRPSKOM RODU!
Sve što imam, to je tvoje
sve što imam Tebi dajem,
sa slađanim uzdisajem
srce, misli, pesme moje!

Imajući u vidu šta je Kaćanski učinio za srpski narod, smatram da bi njegovu godišnjicu rođenja trebalo dostojno obeležiti.

PETAR KAĆANSKI, ISTRAŽIVAČ I SAKUPLJAČ BAŠTINE ST. VL. KAĆANSKOG,
BEOGRAD


ODGOVOR

Nikakve veze sa "progresom"

OLIT" ne predstavlja "agenciju", već registrovano akcionarsko društvo sa osnovnom delatnošću posredovanja i trgovanja hartijama od vrednosti na finansijskom tržištu. Kao član Beogradske berze, predstavljamo ovlašćenog brokera i za trgovinu akcijama iz privatizacije.

Poštujući svu zakonsku proceduru i pravila koja određuju način i postupke trgovanja akcijama iz privatizacije, brokerska kuća "Olit broker" a.d. vršila je prikupljanje naloga prodaje, između ostalih, i akcionara kompanije "Progres", a jedini njen "greh" predstavlja što je zaključila ugovore o posredovanju sa 1.600 progresovih akcionara. Povereni nalozi prodaje čine vrednosno 23 odsto akcija akcionara, odnosno 12,5 odsto ukupne vrednosti akcionarskog kapitala kompanije "Progres". Juna 2003. godine brokerska kuća "Olit broker" a.d. obavestila je rukovodstvo kompanije "Progres" o prikupljenim nalozima prodaje akcija akcionara, veličini paketa, ceni jedne akcije i sl.

Smatramo da je kompletan postupak prikupljanja naloga prodaje akcionara kompanije "Progres" sproveden transparentno - javno i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, tako da nema smetnji saradnji brokerske kuće "Olt broker" a.d. i kompanije "Progres", kao jedan od uslova za održavanje aukcije. Navedena gospođa Olivera Tošković nije osnivač "Olita" (što se može proveriti u sudskom registru), niti je zaposlena u "Olitu", niti takvu osobu iko od zaposlenih poznaje. Evidentna je potpuna nejasnoća povezivanja (u negativnom kontekstu) gospođe Olivere Tošković (ukoliko osoba pod tim imenom i prezimenom postoji) i brokerske kuće "Olit broker" a.d.

MILAN LJUBOVIĆ, DIREKTOR,
BEOGRAD


ŽELJA

Čekam odgovor ministra Batića

Poznato je da je pod floskulom da su "u Srbiji ugrožena lična i kolektivna prava narodnosti i etničkih grupa (nacionalnih manjina) od većinskog srpskog naroda", Rasim Ljajić, pripadnik muslimanske verske manjine u Srbiji, je, u svojstvu "ministra za nacionalne i etničke zajednice u Vladi SR Jugoslavije", isposlovao da je februara 2002. godine Skupština SRJ izglasala "Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina": da je Vlada Republike Srbije 27. marta 2002. donela Odluku o "izvršavanju obaveza Međunarodnog suda za krivično gonjenje (Srba) odgovornih za teške povrede međunarodnih humanitarnih prava počinjene na području bivše Jugoslavije od 1991. godine", koju je, u svojstvu potpredsednika Vlade Republike Srbije, potpisao Jožef Kasa, pripadnik mađarske manjine, pod floskulom "Saradnja sa Hagom, po kojoj "Srbi" oficijelno na vlasti u Srbiji, Srbe love kao divljač za odstrel, a Rasim Ljajić, u svojstvu ministra za ljudska prava, potpisuje dekrete o njihovom izručenju dželatima tzv. Haškog tribunala.

Pored toga, Ustavna komisija Skupštine SRJ za izradu Ustavne povelje je 24. februara 2003. godine usvojila "Povelju o ljudskim pravima i slobodama nacionalnih manjina u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora.

Budući da u navedenim državnim aktima nema ni reči o zaštiti Srba od najezde nacionalnih manjina na njih, ja sam 25. februara 2003. godine Skupštini Republike Srbije podneo zahtev: "Hitno zakon o zaštiti Srba u Srbiji", primljen 26.02.2003. u Pisarnici Narodne Skupštine Republike Srbije, zaveden pod 03 07-36 78/01 (fotokopija u prilogu), kojim sam predočio da se "nacionalne zajednice" u Srbiji, po svim elementima, organizuju za sticanje statusa narodnosti i autonomnih prava u Srbiji.

Tome na ruku idu i raznorazni nacrti budućeg ustava Srbije, da se Srbija na autonomnom principu regionalizuje, pod floskulom: "Jačanje regionalne samouprave", što vodi federalizaciji, bolje reći čerupanju i razbijanju celovitosti Srbije. Pored toga, i u ovoj parlamentarnoj izbornoj euforiji, na površinu je izbilo još što-šta. Nastalo je koaliciono pregrupisavanje.

Dok se srpska nacionalna celina još više usitnjava, aktuelni ministar "za ljudska prava i nacionalne i etničke zajednice", Rasim Ljajić je ovih dana izjavio, da "nije srećan zato što manjinske partije (nacionalnih manjina) moraju da nastupaju zajedno na predstojećim izborima" i da "želimo da preživimo". Umesto toga, nacionalne manjine u Srbiji (Mađari, muslimani, Bugari, Šiptari, pa čak i Vlasi) imaju najmanje po dve strančice, koje su se, očigledno, dogovorile da se po delovima utkaju u srpske koalicione grupacije, da bi obezbedile veći broj poslaničkih mesta u budućoj Skupštini Republike Srbije, od broja koji bi dobili kada bi nastupale zajedno - u antisrpskoj koaliciji nacionalnih manjina u Srbiji.

Odbor za predstavnike i predloge Narodne skupštine Republike Srbije, aktom 27 br. 07-1/93/03 od 21.3.2003. izvestio me da je moja pisana predstavka, pod gornjim brojem i datumom, ustupljena Ministarstvu pravde Republike Srbije - sekretaru (fotokopija u prilogu).

Kako od navedenog Ministarstva nisam obavešten šta je sa navedenim mojim zahtevom (predlogom), ja sam 27. oktobra 2003. dostavio zahtev ministru pravde u Vladi Republike Srbije, Vladanu Batiću da me obavesti da li je moj zahtev doživeo sudbinu "korpe", koji je 30. OCT (oktobra) 2003. primljen u Pisarnici Republičkih organa uprave i zaveden pod brojem "Organ 120". Međutim, ministar pravde ćuti? Stoga se obraćam ministru Vladanu Batiću, i upozoravam da još čekam odgovor. Podnosilac zahteva

SIMO J. KOSTIĆ,
BEOGRAD