[an error occurred while processing this directive]  

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 15. 10. 2003.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Beseda vladike Nikolaja (1)

Vladika Nikolaj ruskom narodu

Ono što je Dostojevski učinio za Srpsko pravoslavlje to je ovom besedom sv. Nikolaj uzvratio Ruskom pravoslavlju

Naša braća Rusi, praznuju danas svoj praznik. Pravoslavljaju jednog velikog i svetog muža, koji se upokojio u Gospodu pre 917. godina. Jedne iste godine, 1015, u razmaku od sedam nedelja, upokojila se dva slovenska kneza, dva svetitelja, dva Vladimira. Jedno je sveti Jovan Vladimir, knez srpski, prozvan Elbasanskim, a drugo sveti Vladimir, veliki knez Kijevski.

Postoji u umiranju ljudi kao i u rađanju neki tajanstveni red, koji naša ljudska logika još nije uhvatila. Ako bi bilo po sličnosti duša sveti Jovan Vladimir, svetac od detinjstva do smrti, više je ličio na kneza Aleksandra Nevskog, potomka Vladimira Kijevskog nego li na ovog poslednjeg, koji je tek posle burne paganske prošlosti počeo živeti hrišćanskim životom. Može se samo reći da je ime Vladimir postalo vrlo popularno, i to kod Srba zbog svetog Jovana Vladimira, a kod Rusa zbog Vladimira velikog kneza Kijevskog, današnjeg slavljenika Ruskog naroda.

Ovaj današnji praznik ruski može se nazvati i verskim i nacionalnim i državnim i kulturnim. Jer je sveti knez Vladimir ruski postavio jedan četvorougaoni kamen temeljac, na kome je postrojena devetstogodišnja palata ruske vere, ruske nacije, ruske države i ruske kulture. On je duhovni rodonačelnik ruskog naroda.

Posredi je dug naš

Ja mislim, da svi Južni Sloveni, a Srbi pre sviju, treba srcem i dušom da uzmu učešća o ovoj slavi naše ruske braće. Jer nas svest naša goni, da plačemo kad rusi plaču, i da se radujemo kad se Rusi raduju. Posredi je dug naš Rusiji. Može čovek dugovati čoveku, i narod narodu. Ali dug, kojim je Rusija zadužila srpski narod 1914. godine, tako je veliki, da ga vekovi i pokoljenja ne mogu odužiti. To je dug ljubavi, koja povezanih očiju ide u smrt za spasenje svoga bližnjega.

Od ove ljubavi nema veće, da ko položi život svoj sa bližnje svoje-reči su Hristove. Ruski car i ruski narod stupajući nespremni u rat za odbranu Srbije nisu mogli ne znati, da idu u smrt. No ljubav Rusa prema braći svojoj niti je ustuknula od opasnosti niti se ubojala smrti. Smemo li mi ikada zaboraviti, da je ruski car, sa decom svojom i sa milionima braće svoje, otišao u smrt za pravdu srpskog naroda?

Smemo li prećutati pred nebom i zemljom, da naša sloboda i država staju Rusiju više nego nas? Moral Svetskog Rata, nejasan, sumnjičen i osporavan na raznim stranama, predstavlja se u ruskoj žrtvi za Srbe u jevanđelskoj jasnosti, nesumnjivosti i neosponosti. A nesebičan motiv, nezemni moral pri žrtvi za drugoga - nije li to privoljenje carstvu nebeskome? Rusi su u naše dane ponovili Kosovsku dramu. Da se car Nikola privoleo carstvu zemaljskome, carstvu sebičnih motiva i sitnih računa, on bi na svu priliku i danas sedeo na svome prestolu u Petrogradu.

Ali se on privoleo carstvu nebeskome, carstvu nebeskih motiva i jevanđelskog morala; zbog toga je izgubio glavu i on, i čeda njegova, i milioni braće njegove. Drugi Lazar, i drugo Kosovo! Ova nova kosovska epopeja predstavlja novo moralno bogatstvo Slovena. Ako iko u svetu može i treba da ovo razume, Srbi i mogu i družni su ovo razumeti.

No ova misterija privolenja carstvu nebeskom, t.j. privolenja onome što je trenutno gore u očima sveta, nije se pokazalo u ruskoj istoriji samo jednom i samo u naše dane. Ono predstavlja trajan proces kroz svu istoriju ruskog naroda od svetoga Vladimira do danas.

Vladimir prvi pošao

Knez Vladimir se prvi sa narodom ruskim privoleo carstvu nebeskom. Sa narodom, kažem, jer i pre njega privolevali su se pojedinci nebeskom carstvu, kao njegova baba Olga, Kijevski mučenici Teodor i Jovan, i drugi. Ali je Vladimir prvi pošao putem Krsta sa celim narodom svojim. To nije moglo biti bez velike unutarnje borbe kod Vladimira, bez mnogo veće duševne borbe od one kod Kosovskog Lazara i kod poslednjeg cara ruskog.

Jer ovi kao kršteni i vaspitani hrišćani imali su samo da izaberu, da ili ne da istraju do kraja na priviknutom putu hrišćanskog požrtvovanja, dok je paganin Vladimir, si jednog oca koji je prozvat "divljim veprom", imao da se reši na sasvim nov, u Rusiji dotle nepoznat i negažen put. On, koji sebi nije uskraćivao nikad nijedno zemaljsko uživanje, koji je doticao krajnosti svakog raskalašluka, telesnog razvrata, neuzdržavnog krvološtva, grabeži, osvetoljublja - on je trebao da umre starom dušom i da počne živeti novom.

Po reči Hristovoj: ko izgubi dušu svoju, spašće je. Rešiti se na smrt duševnu, mislim, teže je i junačnije nego li rešiti se na smrt telesnu. Jer smrt duševna na koju se rešio raspusni knez Kijevski nije značila smrt trenutnu i jednu smrt, nego smrt posevdnevnu i mnogu. Po rečima apostola Pavla: svaki dan umirem, braćo. Primajući veru hrišćansku Vladimir je znao da prima najtežu od tri predložene mu vere. Letopisci saopštavaju, da je on dugo ispitivao pre nego se rešio.

On je znao, da Hrišćanska vera znači put Krsta, i da put Krsta znači na prvom mestu raskrstiti sa svojom rđavom prošlošću, sa dronjama starih navika, sa svojom starom Dušom. I znao je on, da neće biti dovoljno samo svući Peruna konopcima sa Kijevskog brda i utopiti ga u Dnjepar, nego da će i on i svaki njegov podanik morati izbaciti sve idole iz svoje duše.

A idoli slovenski, avaj! kao i svačiji idoli, bili su izmaštani bogovi zemaljski, najveće ništarije pod najvećim imenom, tupi i nemi agenti carstva zemaljskoga, koji su prikrivali ljudske duše za zemlju obećavajući samo carstvo zemaljsko, varljivu sreću zemaljsku, kojoj nikad niko nije oči sagledao. Idolopoklonstvo slovensko, sa središtem u Kijevu, činilo je od Slovena najdivljiji narod u Evropi.

Sutra: Od ženomanijaka do života celomudrenog


vesti po rubrikama

^feljton

15:26h

Rasrbljivanje Crnogoraca (2)

15:37h

Beseda vladike Nikolaja (1)

 


     


FastCounter by LinkExchange