GLAS JAVNOSTI  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

 

I n t e r n e t   i z d a n j e

 
 

Glas javnosti 24 sata sa Vama... najnovije vesti iz zemlje i sveta...

 

 

 


vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

PISMA

 


Podsećanje

Podsećanje

Ustankom 1941. godine, u četvorogodišnjim ratnim okršajima, stvorena je oružana snaga, treća po veličini (posle SSSR-a i Engleske u Evropi), koja je dala veliki doprinos u borbi i slamanju fašističkih sila u Drugom svetskom ratu. Ta snaga je NOV Jugoslavije. Celokupno naoružanje i dr. ratnu opremu je otimala od okupatora. Do kraja rata zaplenila je, pored ostalog, 640.000 pušaka, 32.000 puško-mitraljeza, 13.000 mitranjeza. 70.000 pištolja, 18.000 automata, 7.000 minobacača, 4.600 topova, 900 tenkova, 309 aviona, 20.000 motornih vozila i druge ratne opreme. Samo do 1944. godine bila je sastava od 400.000 dobrovoljaca (jedina doborovljačka armija u Drugom svetskom ratu - u svetu), a ui završnim operacijama narasla na 800.000 boraca, svrstana u četiri Armije Jugoslovenske NO vojske. Imala je sve vidove i rodove oružane sile. Nanela neprijatelju, u živoj sili, gubitke: 337.000 poginulih, više od 500.000 ranjenih i 340.000 zarobljenih neprijateljskih vojnika. (Vojno delo br. 3/1995. i Elaborat 64 sekcija ratnih brigada u SRJ).

Za doprinos NOV Jugoslavije pobedi nad fašističim islama najviši dražvnici antihitlerovske koalicije odali su zasluženo priznanje. O tome je još u toku rata govorio Vinston Čerčil u Engleskom pralaamentu. De Gol, odnosno njegov Komitet nacionalnog oslobođenja Francuske, u proglasu francuskom narodu 17. maja 1944. godine, kaže: "Francuski narod u ovim teškim ratnim prilikama stekao je još jednog iskrenog prijatelja, hrabre narode Jugosalvije, koji se pod rukvoodstvom legendarnog junaka Maršala Tita, bore već pune tri godine, ne samo za svoje, već i za oslobođenje Francuske".

Na konferenciji mira u Parizu, avgusta 1946. godine, minsitar spoljnih poslova SSSR-a Vječeslav Molotov je rekao: "Među slovenskim i neslovenskim državama, Jugoslvija zauzima meto herojskog borca u redovima antihitlerovske koalicije, pri čemu je poznato, da je baš Jugoslavija ponela na svojim plećima teinu nemačke i italijanske okupacije i dala ogromne žrtve u borbi protiv našeg zajedničkog neprijatelja".

Nažalost, nova vlast Srbije, briše sve iz prošlosti - o ustanku 1941. godine pa i praznik 7. juli Dan Ustanka narod Srbije 1941. godine.
Oni bi možda pre progalsili za praznik 25. mart 1941. godine.

Milan Kovačević
Beograd


Protest

Vratite nam pare

Poštovana "BK" televizijo, OBraćam vam se povodom organizacije koncerta Zdravka Čolića 30.06.2001. na "Marakani". Vi ste prenosili taj koncert i najviše ga reklamirali. Iz tih razloga bi bilo fer od Vas da pozovete javno Metropolis - records da vrati novac ljudima kojima nije bilo omogućeno da uđu u parter iako su za to platili. Pošto ovo nije bio humanitarni koncert (pa ljudima ne bi bilo krivo za pare jer bi ionako otišle u prave ruke) već biznis od 500.000 DM (i više) onda je to faktički otet novac. Nezvanično se govori o desetak hiljada ljudi, ali uzmimo da je to 4000 (četiri hiljade). Pomnožimo sa 5 DM i dobijemo 20.000 DM (dvadeset hiljada) za šta može da se kupi jedan lep auto. To je dokaz da je to pljačka od 20.000 DM. Kakva je to zemlja u kojoj možeš javno da opljačkaš 20.000 DM i da te niko ne juri za to?

Zvao sam i nesrećne (bez) organizatore "Metropolis-records". Kažu zašto je većina ljudi došla oko 20,00 iz prostog razloga što je to pre koncerta ili pak da uprostimo, zato što im niko na poleđini karte nije napisao da treba da dođu ranije, niti da će biti ulaz širine kao za bioskopsku dvoranu. Sekretarica (inače vrlo ljubazna) je rekal da ima "nezvanične" informacije da će biti još jedan koncert da se obeštete "na neki način" i ti ljudi. To nije fer jer recimo da biste iz Niša došli "zvanično" dva puta (2h) na koncert morate da platite prvoz bar 60 dinara, evo spiska propusta i mogućih rešenja:

1. Na karti (ulaznici) nije bilo mape sa obeleženim ulazima (naročito za parter) pa se moralo tumarati okolo ili pitati policajce. - Odštampati mapu sa ulazima i postaviti putokaze ispred stadiona.
2. Dozvoljen je parking na zelenim površinama, okolo stadion i ispred ulaza u parter - odštampati preporučene ulice za parking, zabraniti parking oko stadiona (svima pa i novinarima) uz asistenciju Saobraćajne policije.
3. Besmisleno predviđen samo jedan ulaz na parter, i to vrlo uzak - proračunati potreban broj ulaza na osnovu brzine hoda, širine ljudskog tela, vremena za pregled i poništavanje karte idr.. moguć ulaz niz "sever" sa ograđenim stazama i improvizovanim stepenicama preko kanala. Sve uz pomoć redara i policije.
4. Ispred ulaza u parter nije bilo nikakvih usmeravajućih ograda što je uzrok talasanja naše i sampeda "povreda, gubljenja obuće i sl. (misli se na zelenu kapiju)

5. Policija i redari nisu imali nijedan megafon nego su se drali na one ispred njih u prvim redovima.
6. Na ulazu nije bilo nikakvog pretresa. Mogli ste slobodno da unesete i eksplozivi i naoružanje. Obezbeđenje nula.
7. Oko 23,30 (1č i 15 min. po početku koncerta) policajci ispred ulaza za parter su rekli ljudima da idu ispred ulaza br. 8 pa će ih tamo "možda" pustiti. Ipak je Zdravko već pevao preko 1 čas.
8. Nepostojanje korpi za smeće i na stadionu i ispred pa je ostao prizor kao sa deponije. - postaviti bar kutije sa kesama za smeće i to naročito pored štandera za prodaju pića i sl.
9. Bina je bila na "severu" tik uz izlaz iz tunela tako da je došlo do zagušenja - bina na "jugu".

10. Na izlazu iz tunela niko nije regulisao kretanje ljudi već je oficijelni spiker "opisno" zamolio ljude (2 puta) da pređu na istočnu stranu.
11. Bim i platna su bili prenisko (na zemlji) tako da su ljudi sa juga gledali 80% površine bima jer je bio zaklonjen ljudima zbog
malog ugla pogleda - podići bim i platna iznad nivoa glava ljudi u parteru.
12. Sva tri bima su bila u liniji sa binom tako da su ljudi sa "istok-zapada" bliže "severu" gledali u blok ili ram bima - iskositi bimove.
13. Kad je ulaz već bio loš zašto je opet sa partera izlazilo oko 2 č i više i to na samo 3 izlaza?
14. Na TV "Pink" čovek iz FK "Crvena zvezda" je izjavio da su oni visokoprofesionalni, pitanje je samo u čemu?

15. "Metropolis" i dalje ćuti i svi mole da se sve zaboravi, a svotu od 20.000 DM je neko ipak pokrao i treba da to vrati ili da mu se sudi.

Sramota je da ćutite!

Vladislav Trifković
Beograd

 

     


FastCounter by LinkExchange