[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Četvrtak, 11. januar 2001.

 
 
[an error occurred while processing this directive]

vesti dana

arhiva

vaša pisma

istorijat

redakcija

kontakt

pomoć

pišite nam


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA

10. Jan 2001 18:00 (GMT+01:00)

Predsednik SRJ izradio platformu za ustavno preuređenje Federacije

Zajednički diplomatija,
moneta i vojska...

Predsednika Federacije i Vlade bira Skupština

BEOGRAD (Beta) - Predsednik SRJ Vojislav Koštunica izradio je predlog za ustavno preuređenje SRJ, kojim je predviđen koncept "funkcionalne federacije" Srbije i Crne Gore.

Predlogom predsednika Koštunice predviđeno je da buduća federacija ima nekoliko osnovnih funkcija - zaštitu osnovnih prava i sloboda, uz neophodan minimum socijalnih prava, spoljnu politiku, narodnu odbranu, osnove privrednog sistema i saobraćaj i veze.

Tri su osnovne karakteristike ponuđenog koncepta: broj funkcija koje će se obavljati na saveznom nivou treba da bude minimalan; mora postojati saradnja saveznih i republičkih organa; sve funkcije koje nisu prenete na savezni nivo republike obavljaju samostalno, što znači da mogu i direktno da sarađuju. Nadležnosti Federacije, prema predlogu predsednika SRJ, jesu: zaštita osnovnih prava i sloboda, uz neophodan minimum socijalnih prava; spoljna politika; narodna odbrana; osnove privrednog sistema; saobraćaj i veze.

Nadležnosti Federacije

U grupu isključive nadležnosti Federacije spadali bi: spoljna politika, narodna odbrana, monetarni sistem, carinski sistem, saobraćaj, obligaciono pravo, hartije od vrednosti.

Petočlana Vlada

Pored premijera u sastavu vlade predviđeno je samo pet ministara, nadležnih za pet saveznih resora: pravdu, odbranu, spoljne poslove, finansije i saobraćaj

Kako bi se obezbedila ravnopravnost, predlaže se dvodomni način donošenja svih temeljnih federalnih odluka na osnovu apsolutne većine u oba doma.

Kod mešovitih nadležnosti, savezni parlament donosi samo okvirne zakone, koji se konkretizuju u republičkim parlamentima, a te nadležnosti su: osnovna prava i slobode, osnovna socijalna prava, svojinski odnosi, poreski sistem, bankarski sistem, trgovačko pravo, penzijsko osiguranje, osiguranje imovine i lica.

Kada je reč o spoljnoj politici i međunarodnim odnosima, budući savezni ustav treba da predvidi mogućnost republika da samostalno ostvaruju različite oblike međunarodne saradnje.

- Kao najviše predstavničko i zakonodavno telo federacije, Savezna skupština treba da ima dvodomni sastav: Veće republika i Veće građana. Podrazumeva se da Veće republika ima podjednak broj poslanika iz federalnih jedinica. Bilo bi najsvrsishodnije da se poslanici ovog doma biraju u republičkim skupštinama po proporcionalnom principu.

Bez sličnosti u platformama

Na pitanje u čemu su sličnosti i razlike najnovijeg koncepta s Platformom koju su ponudili političari iz Crne Gore, dr Slobodan Samardžić, savetnik predsednika Koštunice, u izjavi za "Glas" kaže da su veće razlike, jer sličnosti skoro da i nema.
- S obzirom na specifičnosti naše zajednice... predložena su rešenja koja će moći da garantuju ravnopravnost Crne Gore. Ponuđena Platforma sadrži i jedan novitet - a to je da će veliki broj nadležnosti (u stvari najveći), republike samostalno sprovoditi - kaže dr Samardžić.

Veće građana Savezne skupštine treba da ostvari ustavno načelo o ravnopravnosti građana federacije. S obzirom na specifičnu strukturu federacije i ovde je potrebno uvesti korektivni mehanizam u vidu klauzule o najmanjem obaveznom broju poslanika iz republike u ovom veću.

Iako bi se mogla izneti primedba da se na taj način donekle remeti načelo jednakosti građana federacije, uveren sam da bi izvesna korekcija načela "jedan čovek - jedan glas" obezbedila da u svim skupštinskim odborima i komisijama bude obavezno zastupljena i manja federalna jedinica. Na ovaj način bi se olakšao izbor premijera kada se on bira iz Crne Gore - stoji u predlogu predsednika Koštunice.

Zajednička država Srbije i Crne Gore bi imala i predsednika koji bi trebalo da raspolaže reprezentativnim ovlašćenjima i da predlaže visoke državne funkcionere u izvršnoj vlasti i sudstvu. On bi, takođe, bio predsednik Vrhovnog saveta odbrane, čiji bi članovi bili i predsednici republika. Predsednika republike treba da bira Savezna skupština, dok bi o njegovom opozivu odlučivao Savezni suda ukoliko je svojim delovanjem prekršio savezni ustav. Predsednik republike bira se naizmenično iz dve republike.

Saveznu vladu treba organizovati po kancelarskom modelu. Samo je premijer, koji se bira naizmenično iz dve republike, odgovoran parlamentu, dok su ministri odgovorni njemu.

DOS overava

Predlog platforme koju je juče objavio jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica biće predmet razgovora sa crnogorskim vlastima tek kada je odobri Predsedništvo DOS-a, izjavio je sinoć za Radio B92 jedan od lidera DOS Dragoljub Mićunović.

- Polazeći od specifične strukture federacije, vladu će po svoj prilici formirati međurepubličke stranačke koalicije, jer je samo tako moguće da ona zadobije postojanu većinu u oba skupštinska doma - smatra Koštunica.

Najzad, u predlogu za promenu ustava treba obavezno predvideti postupak njegove izmene. U tom okviru, kada je reč o promenama koje zadiru u pitanje državnog statusa republika i federacije, u krajnjoj instanci odlučuju građani republika.

- Uveren sam da ovakav ustavni koncept u najvećoj mogućoj meri može da ostvari zajedničke interese Srbije i Crne Gore i da istovremeno osigura ostvarivanje njihovih posebnih interesa. Ali, ni najbolji i najoptimalniji ustavni koncept neće biti sproveden u stvarnom životu ukoliko se ne zadovolje dva ključna uslova: dobra politička volja i duh vladavine prava - stoji na kraju predloga za promene Ustava SRJ koji je ponudio predsednik Koštunica.


vesti po rubrikama

^politika

16:00h DPS formirala Izborni štab: Izbori već na vidiku

16:15h

Pravni eksperti o poslednjim događajima u Crnoj Gori: Milo uvideo da je gubitnik

16:30h Svilanović i Robertson u sedištu NATO-a: Možda i ukidanje zone bezbednosti?
16:40h Izvestilac SE, Frej, najavio: SRJ uskoro gost u Savetu Evrope?
16:50h Šef MUP-a Pčinjskog okruga saopštio: U prošloj godini 313 terorističkih napada
17:00h Još nema imena prvog policajca Srbije
17:15h Ivković potvrdio: SPS formirao vladu u senci
17:25h Skupština Požarevca više ne postoji
17:30h

Čanak: Milošević mora da bude izručen Hagu

17:45h "Glas" istražuje: U čemu je "problem" s Gradimirom Nalićem
17:55h Gde su, šta rade - Anđelković, generalni sekretar SPS-a: Imam više obaveza nego ranije
18:00h Predsednik SRJ izradio platformu za ustavno preuređenje Federacije: Zajednički diplomatija, moneta i vojska...
18:15h "Glas" istražuje: Ko šta gubi, a šta dobija razlazom Srbije i Crne Gore? (2): Niko srećan, a niko dovoljan
18:30h Dva ministra u crnogorskoj vladi o budućnosti Crne Gore posle napuštanja Jugoslavije: Gladni nećemo biti
18:40h Antropolog Đorđe Vid Tomašević, Njujork: Crnogorci i ostali Srbi
18:50h Vojin Đukanović, crnogorski ministar privrede: Nismo taoci Kosova
19:00h Zvanična najava iz Haškog tribunala: Del Ponte u Beogradu 23. januara
19:10h TV Crna Gora pozvala "srpsku trojku"
23:18h Doprinos Belgije unapređivanju procesa integracije SRJ u Evropu
23:19h Kušner upozorava Albanace
23:20h Jugoslovenska vlada će da obrazuje Komitet za praćenje dejstva osiromašenog uranijuma
23:24h Zbog straha od osvete albanskih porodica
   


     


FastCounter by LinkExchange