[an error occurred while processing this directive]  

Izdaje NIP „GLAS” a.d.
„GLAS JAVNOSTI“ d.d.

Vlajkovićeva br. 8, Beograd, Jugoslavija

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Sreda, 7. jun 2000.

 
 
[an error occurred while processing this directive]
 

rubrike

politika

društvo

ekonomija

svet

hronika

reportaža

kultura

sport

feljton

intervju

slobodno vreme

   
 

video galerija

[an error occurred while processing this directive]


Glavni meni:
 -vesti dana
 -arhiva
 -vaša pisma
 -istorijat
 -redakcija
 -kontakt Kako da koristim ovaj sajt? Pošaljite nam pismo... Vesti dana Arhiva Vaša pisma Istorijat našeg lista Redakcija Stupite u kontakt sa nama


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA


06. Jun 2000 19:04 (GMT+01:00)

Profesor dr Dragutin Đukić dobio veliko priznanje

Prvi Čačanin u svetskoj naučnoj eliti

Izabran za redovnog člana Međunarodne akademije nauka

ČAČAK - Agronomski fakultet u Čačku osnovan je 1978. godine i za protekle dve decenije na njemu je diplomiralo više od 800 studenata i radilo oko 50 redovnih i vanrednih profesora.

Nedavno ova visokoškolska ustanova dobila je prvog akademika - dekan Fakulteta profesor dr Dragutin Đukić izabran je, na osnovu nominacije sa Univerziteta u Rimu, Wageningenu i sa Moskovske poljoprivredne akademije, za redovnog člana Međunarodne akademije nauka.

Prvi čačanski profesor koji je stigao u društvo svetske naučne elite rođen je 1952. godine u Mateševu, u opštini Kolašin. Diplomirao je 1976. godine na Odseku za biologiju na novosadskom Prirodno-matematičkom fakultetu gde je i magistrirao 1982. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je pet godina kasnije na Veterinarskom fakultetu u Beogradu.

Za protekle dve decenije prošao je put od asistenta pripravnika, do docenta i redovnog i vanrednog profesora, a dužnost dekana na Agronomskom fakultetu u Čačku obavlja od 1994. godine. Težeći ka stalnom profesionalnom usavršavanju, dr Đukić je pohađao kurs "Tehnologija rekombinacije DNA", pod rukovodstvom profesora Peri Hacketa iz Minesote i bavio se naučno istraživačkim radom u laboratoriji za genetiku Instituta za kukuruz u Zemun polju, na nekoliko naučnih institucija u Poznanju i na Institutu za bioorgansku hemiju Poljske akademije nauka.

Osnivač je mikrobiološke laboratorije na čačanskom Agronomskom fakultetu, organizator i rukovodilac postdiplomskih studija za profil mikrobiologija. Bio je mentor i član komisije za izradu i odbranu diplomskih i specijalističkih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija.

Značajnoj međunarodnoj reputaciji čačanskog akademika prilično je doprineo i međunarodni časopis "Acta Agreculturee Serbica", čiji je osnivač i glavni i odgovorni urednik upravo dr Dragutin Đukić. Časopis uređuje međunarodni redakciji odbor, štampa se na engleskom jeziku, a Agronomski fakultet ga razmenjuje sa osam stranih i 12 domaćih stručnih časopisa.

Od 1996. godine dekan čačanskog fakulteta je i član redakcijskog odbora časopisa "Bulgarien agriculturae science", član je Društva mikrobiologa Srbije i Jugoslavije, Upravnog odbora Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara, Saveta republičkog ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, bio je moderator ili rukovodilac sekcija na nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih skupova, recenzent je brojnih naučnih radova, udžbenika i monografija, a sam je objavio 143 rada, tri knjige i dve monografije.

Osim na čačanskom Agronomskom fakultetu, dr Dragutin Đukić nastavu iz mikrobiologije izvodi i na Poljoprivrednom fakultetu u Srpskom Sarajevu i na odseku za biologiju PMF Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Kao rukovodilac ili saradnik učestvovao je u realizaciji jednog međunarodnog i nekoliko saveznih i republičkih naučnih projekata, kao i programa koje je finansirala SANU. Organizator je tradicionalnih naučnih skupova "Zimska škola za agronome" i "Smotra naučnih radova studenata agronomije sa međunarodnim učešćem". Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima i zlatne značke Moskovske poljoprivredne akademije "K. A. Timirjazev".

U svom dugogodišnjem naučno-istraživačkom radu najviše pažnje bazirao je na proučavanje uticaja đubriva na biološku produktivnost zemljišta, istraživao zagađene zalivne vode kao faktor regulacije biološke produktivnosti zemljišta, uticaj pesticida, teških metala i drugih potencijalnih ksenobiotika i azotofikacija u funkciji zamene mineralnog za biološki azot, a sve u cilju očuvanja zdrave životne sredine, bez koje nam, kako dr Đukić kaže, nema izvesne budućnosti.

M. N.


vesti po rubrikama

^društvo

18:18h

Matematička gimnazija u Beogradu, škola za talentovane i darovite

18:34h

Predstavljen "Program za spas Srbije"

19:04h

Prvi Čačanin u svetskoj naučnoj eliti profesor dr Dragutin Đukić

19:26h

Nestašica papira zbog gasa i drveta

19:35h

Demarš Makedonije Ambasadi SRJ

     


     


FastCounter by LinkExchange