[an error occurred while processing this directive]  

Ambasador M

[an error occurred while processing this directive]  

I n t e r n e t   i z d a n j e

Ponedeljak, 8. maj 2000.

 
 
[an error occurred while processing this directive]
 

rubrike

politika

društvo

ekonomija

svet

hronika

reportaža

kultura

sport

feljton

intervju

slobodno vreme

 

video galerija

[an error occurred while processing this directive]


Glavni meni:
 -vesti dana
 -arhiva
 -vaša pisma
 -istorijat
 -redakcija
 -kontakt Kako da koristim ovaj sajt? Pošaljite nam pismo... Vesti dana Arhiva Vaša pisma Istorijat našeg lista Redakcija Stupite u kontakt sa nama


Links

Srpsko nasleđe

Glas nedelje

SINA

SNAGA


07. May 2000 19:12 (GMT+01:00)

Brus Ralston: Da li je Beograd mrtvo more za biznis (12)

Progoniteljske presude

Tokom svih deset godina stranog ulaganja Ronaco Systems-a iz Delavera preko ABC Produkta u Beogradu, jugoslovenski sudovi presuđivali su na štetu stranog uloga, a najnovija u nizu takvih presuda - nalaže proterivanje

Kad god se kao stranka u nekom sporu našao pred Sudom "ABC Produkt" iz Beograda, kao nosilac i zastupnik stranog kapitala redovno je dobijao "poseban tretman". U obimnoj dokumentaciji o neverovatnim presudama jedan od najslikovitijih primera je svojevremena izjava jednog sudije (žena) - da neće presuditi u korist "ABC Produkta" (mada sve činjenice govore tome u prilog) zato što neće da brani strani kapital "jer je velika Srpkinja". I u svim drugim sudskim sporovima i sudskim rešenjima uvek je ovako bivalo - više ideologije i strasti nego bilo kakvih propisa i zakonitosti.

Najnoviji primer pravne nesigurnosti koja se stvara sudskim odlukama predstavlja presuda Privrednog suda u Beogradu kojom se traži da se preduzeće "ABC Produkt" protera iz svojih poslovnih prostorija. Da bi se ovo postiglo sud je, neviđenom brzinom, radio kršeći osnovna načela parničnog postupka i odlučio da poništi čitav niz ugovora koji su sklapani još od početka protekle decenije.

Čitav taj neverovatni postupak vođen je tako da predstavnici "ABC Produkta" nisu imali mogućnost ni da obave uvid u spise sudskog predmeta kako bi uopšte mogli da iznesu svoje argumente.

"O brojnim okolnostima koje su pratile rad u ovom predmetu teško je i govoriti. Način postupanja Suda i njegov odnos prema strankama dovode u pitanje postojanje pravosudne funkcije", piše u žalbi koju je "ABC Produkt" podneo na ovu presudu.

A o čemu govori ova presuda? Njome Privredni sud u Beogradu utvrđuje da ne važe ugovori koje je "ABC Produkt" sklapao radi ulaganja kapitala u nekadašnje Društveno preduzeće "Glas". Podsetimo, još pre deset godina ovo preduzeće bilo je na ivici propasti zbog ekonomskih teškoća u kojima se našlo. Nije bilo rešenja za zastarelu tehnologiju, nedostatak posla, nedostatak novca i bilo kakve budućnosti za tu firmu. "ABC Produkt" je tada ponudio novac, opremu, programe i svu drugu neophodnu podršku kako Štamparija "Glas" ne bi otišla u stečaj.

O tome su još početkom protekle decenije sklopljeni odgovarajući ugovori, overeni kod sudova i u skladu sa svim propisima. Na osnovu toga u proteklih deset godina uloženo je mnogo kapitala - u novcu, opremi i programima, a posle deset godina prošlog meseca, Privredni sud u Beogradu odlučio je da to jednostavno ništa ne važi i da se svi sklopljeni ugovori poništavaju. Na osnovu toga Sud je presudio i da se brišu sva prava preduzeća "ABC Produkt" koja je stekao radeći sa nekadašnjim društvenim preduzećem "Glas", a na kraju zahteva se da "ABC Produkt" bude i fizički proteran iz poslovnog prostora u kome se nalazi.

Obrazloženje ovakve presude Sud nije ni pokušao da zasniva na zakonima i činjenicama nego na primer saopštava da sumnja u sve ono što je zapisano u ugovorima o stranom ulaganju i svim poduhvatima koji su na osnovu toga nastali u protekloj deceniji. Takođe, u obrazloženju presude piše da su to "prividni ugovori", "na osnovu neznatnog ulaganja", "pod uslovom da su radovi uopšte izvedeni"...

Kad bi se uopšte moglo polemisati o stavovima Suda, bilo bi važno čuti kako je nekadašnje Društveno preduzeće "Glas", koje je pre deset godina propalo, moglo da posluje do danas (pod nazivom "ABC Glas" a potom "ABC Grafika") ako nije bilo nikakvih ulaganja, nikakvih radova i ako je sve bilo samo "privid"? Kako je bilo moguće da to Društveno preduzeće tokom najgorih deset godina u istoriji srpske privrede, preživi, sačuva do danas društveni kapital, razvije proizvodnju, sačuva radnike i proširi svoje poslove sa najsavremenijim tehnologijama i programima? Možda u Sudu smatraju da se takvi rezultati mogu postići nekakvim čarolijama, međutim, ko god je ikada privređujući zaradio barem jedan dinar - veoma dobro zna da nema uspeha bez ulaganja kapitala i rada.

Šta se u stvari htelo ovakvom progoniteljskom presudom prema "ABC Produktu"? Pre svega, da se oduzme, bolje reći otme, sve ono što je ova firma uložila u opstanak i razvoj Društvenog preduzeća "Glas" u proteklih deset godina. Pored toga, da se iz zgrade u Vlajkovićevoj broj 8 u Beogradu proteraju svi koji tamo rade, a na toj adresi osim firme "ABC Produkt" nalazi se Štamparija u kojoj se štampaju mnoga poznata i ugledna novinska izdanja, kao i Redakcija dnevnog lista "Glas javnosti". Ukoliko bi se najnovija presuda Privrednog suda u Beogradu sprovela bila bi ostvarena barem ta dva rezultata: otimanje uloga stranog ulagača i pokušaj uništavanja brojnih nezavisnih medija. Kome je to potrebno?

Sutra: Otimanje i uništavanje stranog uloga


vesti po rubrikama

^feljton

23:00h

Čitaocima: Feljton se nastavlja

   


     


FastCounter by LinkExchange